Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zwiększenia obsady w istniejącym kurniku

 

Łubniany, 26.09.2012 r.

RG.6220.3.13.2012.TL

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  zawiadamiam społeczeństwo,

 

że decyzją z dnia 26.09.2012 r., znak: RG.6220.2.12.TL Wójt Gminy Łubniany określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu obsady w istniejącym kurniku z 40 do 60 DJP poprzez zmianę sposobu użytkowania części magazynowej na część hodowlaną” w wariancie I, zlokalizowanego na działce nr 252 k.m. 4 obręb Dąbrówka Łubniańska

 

 1. Decyzja wydana została na wniosek: Pana Alfreda Moj, ul. Oleska 27, 46-024 Dąbrówka Łubniańska .
 2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Łubniany.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, tj. od dnia 28.09.2012 r. do dnia 18.10.2012 r.

 

 

Wójt Gminy Łubniany

                                                                             Krystian Baldy

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2012
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • opublikowano:
  27-09-2012 07:34
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  27-09-2012 11:17
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 3109
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl