Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 16.03.2021 r. - tryb zdalny

Termin: 16.03.2021, g. 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Łubniany
 2. 2. Narodowy Spis Powszechny 2021 - prezentacja
 3. 3. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 4. 4. Podjęcie uchwał:
  1. 4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

   PDFw_sprawie_zmiany_uchwaly_budzetowej_2021_r..pdf

  2. 4.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026

   PDFw_sprawie_zmiany_WPF.pdf

  3. 4.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego

   PDFw_sprawie_pomocy_finansowej.pdf

  4. 4.4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

   PDFw_sprawie_zmiany_Uchwaly_XXVI_186_21.pdf

  5. 4.5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2021

   PDFw_sprawie_przyjęcia_Gminnego_Programu_Opieki.pdf

  6. 4.6. w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

   PDFw_sprawie_zwolenienia_z_oplat_za_zezwolenia.pdf

 5. 5. Wolne wnioski.
 6. 6. Zamknięcie obrad.