Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 11.03.2021 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową) - tryb zdalny

Termin: 11.03.2021, g. 12:30

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2021
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021
 8. 8. Sieci gazowe na terenie gminy Łubniany (nawiązanie do pisma PSG Sp. z o.o. z dnia 19 stycznia 2021 r.)
 9. 9. Fundusz Sołecki na 2022 r.
 10. 10. Wolne wnioski
 11. 11. Zamknięcie posiedzenia