Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Wójta Gminy Łubniany o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

                                                                                                        Łubniany, dnia 2 marca 2021 r.

RB.6721.1.2.2021.ET

 

OBWIESZCZENIE

o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Wójta Gminy Łubniany o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471, poz. 782, poz. 1378), zawiadamiam, że w treści Obwieszczenia Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie, w części dotyczącej obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679, w ustępie 2 zamieszczono: „Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

Winno być: „Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu Wójta Gminy Łubniany o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie - skan dokumentu (351,74KB)