Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

Procedura sporządzenia mpzp
 

1. Przystąpienie do sporządzenia projektu

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/188/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r.   Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/188/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r.

2. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

3. Opiniowanie i uzgadnianie projektu 

  • od 30 marca 2022 r.

4. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

5. Uchwalenie mpzp:

  • uchwała nr XLVIII/326/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie
  • dane przestrzenne dla aktu planowania przestrzennego: APP, pliki GeoTIFF z rysunkiem planu miejscowego (rysunek nr 1, rysunek nr 2), legenda nr 1, legenda nr 2,

6. Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejście w życie uchwały: