Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 21.01.2021 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową) - tryb zdalny

Termin: 21.01.2021, g. 10:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

  1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
  2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021-2026
  4. 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
  5. 5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
  6. 6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  7. 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie
  8. 8. Omówienie planów pracy Komisji
  9. 9. Wolne wnioski
  10. 10. Zamknięcie posiedzenia