Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarzązenie nr 95 z 2021 r.

  Z dnia 22 czerwca 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ul. Nowa – Droga Gminna nr 102612O, M. Kępa, Gmina Łubniany

 • Zarządzenie nr 82 z 2021 r.

  Z dnia 31 maja 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 O w kilometrze od 0+054.40 do 5+639.21 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym poszerzeniu jezdni”

 • Zarządzenie Nr 203 z 2021 r.

  Z dnia 31 grudnia 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • Zarządzenie Nr 201 z 2021 r.

  Z dnia 29 grudnia 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 200 z 2021 r.

  Z dnia 27 grudnia 2021 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 199 z 2021 r.

  Z dnia 23 grudnia 2021 r.

  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Podinspektora ds. Realizacji Programu LIFE- Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza z Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany Pani Beaty Kłodzińskiej

 • Zarządzenie Nr 196 z 2021 r.

  Z dnia 20 grudnia 2021 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/2021 Wójta Gminy Łubniany z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Podinspektora ds. Realizacji Programu LIFE - Gminny Koordynator ds. Programu Ochrony Powietrza z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 194 z 2021 r.

  Z dnia 20 grudnia 2021 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 193 z 2021 r.

  Z dnia 20 grudnia 2021 r.

  W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla Specjalisty ds. finansowych Urzędu Gminy Łubniany Pani Wioletty Laskowskiej

 • Zarządzenie nr 191 z 2021 r.

  Z dnia 14 grudnia 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łubniany – III postępowanie

   

 • Zarządzenie Nr 190 z 2021 r.

  Z dnia 13 grudnia 2021 r.

  W sprawie ustalenia dnia wypłaty wynagrodzeń pracowniczych w miesiącu grudniu 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 189 z 2021 r.

  Z dnia 13 grudnia 2021 r.

  W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łubniany w zamian za święto przypadające w sobotę