Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 94 z 2021 r.

  Z dnia 22 czerwca 2021 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

 • Zarządzenie Nr 93 z 2021 r.

  Z dnia 21 czerwca 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 92 z 2021 r.

  Z dnia 18 czerwca 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnego podpisu elektronicznego

 • Zarządzenie Nr 91 z 2021 r.

  Z dnia 18 czerwca 2021 r.

  W sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 88 z 2021 r.

  Z dnia 14 czerwca 2021 r.

  W sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łubniany

 • Zarządzenie nr 87 z 2021 r.

  Z dnia 10 czerwca 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 939 687,29 PLN

 • Zarządzenie Nr 86 z 2021 r.

  Z dnia 9 czerwca 2021 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 85 z 2021 r.

  Z dnia 7 czerwca 2021 r.

  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubniany w roku 2021 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

 • Zarządzenie Nr 84 z 2021 r.

  Z dnia 7 czerwca 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 83 z 2021 r.

  Z dnia 7 czerwca 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie nr 81 z 2021 r.

  Z dnia 27 maja 2021 r.

  W sprawie przekazania samochodu w nieodpłatne użytkowanie, będącego własnością Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 80 z 2021 r.

  Z dnia 24 maja 2021 r.

  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubniany w roku 2021 w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"