Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 8 z 2021 r.

  Z dnia 15 stycznia 2021 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 7 z 2021 r.

  Z dnia 11 stycznia 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 6 z 2021 r.

  Z dnia 11 stycznia 2021 r.

  W sprawie ustalenia planu przeprowadzania służby przygotowawczej dla Inspektora ds. ochrony środowiska i leśnictwa z Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 5 z 2021 r.

  Z dnia 7 stycznia 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową infrastruktury technicznej", w podziale na części: część nr 1: Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z załącznikami nr 1A-1E do SIWZ, część nr 2: Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji ZRID zgodnie z załącznikami nr 1F-1I do SIWZ

 • Zarządzenie Nr 4 z 2021 r.

  Z dnia 7 stycznia 2021 r.

  W sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

 • Zarządzenie Nr 3 z 2021 r.

  Z dnia 4 stycznia 2021 r.

  W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 2 z 2021 r.

  Z dnia 4 stycznia 2021 r.

  W sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 • Zarządzenie Nr 1 z 2021 r.

  Z dnia 4 stycznia 2021 r.

  w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Łubniany i zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych