Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 30.11.2020 r. - tryb zdalny

Termin: 30.11.2020, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Łubniany
 2. 2. Informacja Wójta Gminy Łubniany o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy Łubniany
 3. 3. Podjęcie uchwał:
  1. 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

   PDFuchwala_projekt_zmiana_budzetu.pdf

  2. 3.2. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025
  3. PDFProjekt_WPF
  4.  
  5. 3.3. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

   PDFuchwala_projekt_inkaso.pdf

  6. 3.4. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021"

   PDFuchwala_projekt_program_wspolpracy.pdf

  7. 3.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu

   PDFuchwala_projekt_rada_seniorow.pdf

  8. 3.6. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany

   PDFProjekt w sprawie aktualności studium.pdf

   PDFZał. Nr 2.pdf

   PDFZał. Nr 3.pdf

   PDFUzasadnienie.pdf

 4. 4. Wolne wnioski
 5. 5. Zamknięcie obrad