Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI posiedzenie Komisji Rolno - Gospodarczej - 26.11.2020 r. - tryb zdalny (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową)

Termin: 26.11.2020, g. 10:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020-2025
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/42/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021"
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany.

  PDFProjekt w sprawie aktualności studium.pdf (2,35MB)

  PDFZał. Nr 2.pdf (896,82KB)

  PDFZał. Nr 3.pdf (332,68KB)

  PDFUzasadnienie.pdf (64,60KB)

 8. 8. Wolne wnioski
 9. 9. Zamknięcie posiedzenia