Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI posiedzenie Komisji Organizacyjno - Finansowej - 22.10.2020 r. (wspólnie z Komisją Oświatową, Samorządową)

Termin: 22.10.2020, g. 09:00

Miejsce: Łubniański Ośrodek Kultury

 1. 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
 3. 3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025
 4. 4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 5. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. 6. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/7/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów
 7. 7. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej statutu
 8. 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"
 9. 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu
 10. 10. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 11. 11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki
 12. 12. Wolne wnioski
 13. 13. Zamknięcie posiedzenia