Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

PDF  Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym - skan dokumentu

PDF  Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

PDF  JEDZ - Jednolity europejski dokument zamówienia - plik PDF

XML  JEDZ - Jednolity europejski dokument zamówienia - plik XML

ASC  Klucz publiczny

DOCX  Ogłoszenie o zamówieniu

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane

PDF  Przekazanie ogłoszenia do publikacji

DOCX  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PDF  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - skan dokumentu

DOC  Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Ofertowego

DOCX  Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

DOC  Załącznik Nr 3 do SIWZ - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

DOC  Załącznik Nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa

DOC  Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

DOC  Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz osob

DOC  Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

DOC  Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy

DOCX  Załącznik nr 9 do SIWZ - Stan mienia komunalnego

PDF  Załącznik Nr 10 do SIWZ - Obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łubniany

PDF  Załącznik Nr 11 do SIWZ - Obowiązujące pozwolenia wodnoprawne

PDF  Załącznik Nr 12 do SIWZ - Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany

ZIP  Załącznik Nr 13 do SIWZ - Przedmiary

ZIP  Załącznik Nr 13 do SIWZ - Projekt wykonawczy

ZIP  Załącznik Nr 13 do SIWZ - Przedmiary

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ - skan dokumentu

DOCX  Wyjaśnienie treści SIWZ

PDF  Zmiana treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Zmiana treści SIWZ

PDF  Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy - modyfikacja

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


PDF  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowany.pdf
 

Wyjaśnienie treści SIWZ

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ - skan dokumentu

PDF  Wyjaśnienie treści SIWZ

PDF  Załącznik nr 5 i 14 do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany

PDF  1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu

DOCX  1. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

DOCX  2. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PDF  2. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu

DOCX  3. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PDF  3. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu

DOCX  4. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 

PDF  4. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDF  Informacja z otwarcia ofert - skan dokumentu

PDF  Informacja z otwarcia ofert
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan dokumentu

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty