Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 1990 - 1994

Nr 1/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr 1 90.pdf
Nr 1a/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr 1a 90.pdf
Nr 2/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie liczby stałych komisji działających w radzie PDFUchwała Nr 2 90.pdf
Nr 3/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi U.S.C. PDFUchwała Nr 3 90.pdf
Nr 3a/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegata do sejmiku PDFUchwała Nr 3a 90.pdf
Nr 3b/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr 3b 90.pdf
Nr 4/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia nazw czterech stałych komisji rady PDFUchwała Nr 4 90.pdf
Nr 4a/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady PDFUchwała Nr 4a 90.pdf
Nr 5/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy oraz Głównej Księgowej do podpisywania dokumentów PDFUchwała Nr 5 90.pdf
Nr 6/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania gminnej komisji inwertaryzacyjnej PDFUchwała Nr 6 90.pdf
Nr 7/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie wypowiedzenia umów o pracę pracownikom Urzędu GminyPDFUchwała Nr 7 90.pdf
Nr 8/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie powołania Zarządu Gminy PDFUchwała Nr 8 90.pdf
Nr 9/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych PDFUchwała Nr 9 90.pdf
Nr 10/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutu gminy  PDFZałącznik do Uchwały Nr 10 90.pdf PDFUchwała Nr 10 90.pdf
Nr 11/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy PDFUchwała Nr 11 90.pdf
Nr 12/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej PDFUchwała Nr 12 90.pdf
Nr 13/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu opieki społecznej PDFUchwała Nr 13 90.pdf
Nr 14/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe położone na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr 14 90.pdf
Nr 15/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie podatków od posiadania psów PDFUchwała Nr 15 90.pdf
Nr 16/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu PDFUchwała Nr 16 90.pdf
Nr 17/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania PDFUchwała Nr 17 90.pdf
Nr 18/90 Rady Gminy w Łubnianch z dnia 20 września 1990 r. w sprawie powołania Zarządu Gminy, Z-cę Wójta, Sekretarza i Skarbnika PDFUchwała Nr 18 90.pdf
Nr 19/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywlinego PDFUchwała Nr 19 90.pdf
Nr 20/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych przysługujacych radnym PDFUchwała Nr 20 90.pdf
Nr 21/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 października 1990 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr 21 90.pdf
Nr 22/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 października 1990 r. w sprawie wniosku o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych PDFUchwała Nr 22 90.pdf
Nr 23/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 października 1990 r. w sprawie ustalenia zasad koprzystania z pojemników na śmieci PDFUchwała Nr 23 90.pdf
Nr 24/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego w gminie Łubniany PDFUchwała Nr 24 90.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr 24 90.pdf
Nr 25/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu sołecwtom PDFUchwała Nr 25 90.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr 25 90.pdf
Nr 26/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wydzierżawienia i najmu nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Dąbrówka Łubniańska i Masów PDFUchwała Nr 26 90.pdf
Nr 27/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego o nieważności uchwały Rady Gminy w Łubnianach PDFUchwała Nr 27 90.pdf
Nr 28/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budzetowych na 1990 rok PDFUchwała Nr 28 90.pdf
Nr 1/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr 1 91.pdf
Nr 2/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1990 r. i udzielenie absolutorium zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr 2 91.pdf
Nr 3/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr 3 91.pdf
Nr 4/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie budżetu na 1991 rok PDFUchwała Nr 4 91.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 91.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4 91.pdf
Nr 5/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia11 lutego 1991 r. w sprawie zakazu wypuszczania psów bez kagańców i smyczy PDFUchwała Nr 5 91.pdf
Nr 6/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej PDFUchwała Nr 6 91.pdf
Nr 7/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie stanowiska wobec problemów, które łączą się z budową Elektrowni "OPOLE" PDFUchwała nr 7 91.pdf
Nr 8/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty nierolne PDFUchwała Nr 8 91.pdf
Nr 9/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. dotycz. prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej aministracji ogólnej PDFUchwała Nr 9 91.pdf
Nr 10/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie  ustalenia herbu gminy PDFUchwała Nr 10 91.pdf
Nr 11/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie wydzierżawienia budynku komunalnego w Brynicy ul. Łubniańska 5a PDFUchwała Nr 11 91.pdf
Nr 12/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie utworzenia placów targowych na terenie gminy Łubniany PDFUchwała Nr 12 91.pdf
Nr 13/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zmian budżetu na 1991 r. PDFUchwała Nr 13 91.pdf
Nr 14/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/90 Rady Gminy w Łubninach z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycz. zatwierdzenia statutu gminy PDFUchwała Nr 14 91.pdf
Nr 15/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie tworzenia obwodów głosowania i powołania obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała Nr 15 91.pdf
Nr 15a/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnego Zespołu Wyborczego PDFUchwała Nr 15a 91.pdf
Nr 16/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie deklaracji przystąpienia do związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich PDFUchwała Nr 16 91.pdf
Nr 17/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie uruchomienia wspólnego wysypiska śmieci dla Gmin Łubniany i Turawa na terenie granicy wsi Kępa - Zawada PDFUchwała Nr 17 91.pdf
Nr 18/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie odsprzedaży nieruchomości komunalnych PDFUchwała Nr 18 91.pdf
Nr 19/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie dofinansowania rozpoczętych inwestycji w szkołach podstawowych wsi Łubniany i Luboszyce PDFUchwała Nr 19 91.pdf
Nr 20/91 Rady Gminy w Łubninach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/96/84 Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 1984 r.
Nr 21/91 Rady Gminy w Łubnianachz dnia 18 października 1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych  PDFUchwała Nr 21 91.pdf
Nr 22/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 października 1991 r. w sprawie powołania Kieronika Urzędu Stanu Cywlinego i jego zastępcy PDFUchwała Nr 22 91.pdf
Nr 23/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 października 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako udziałowca w Spółce "Mini - mleczarnia" PDFUchwała Nr 23 91.pdf
Nr 24/91 Rady Gminy w Łubninanach z dnia 18 października 1991 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr 24 91.pdf
Nr 25/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/91 Rady Gminy w Łubninanach z dnia 19.10.1991 r. dotycz. sprzedaży nieruchomości komunalnych PDFUchwała Nr 25 91.pdf
Nr 26/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie zmian budżetu na 1991 r. PDFUchwała Nr 26 91.pdf
Nr 27/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie budżetu Gminy na 1992 r. PDFUchwała Nr 27 91.pdf[
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 91.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27 91.pdf
Nr 28/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aktualizacji wysokości ryczałtów kosztów podoży i diet z tytułu udziału radnych w posiedzeniach Rady i jej Komisji PDFUchwała Nr 28 91.pdf
Nr 1/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr 1 92.pdf
Nr 2/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1991 r. i udzielenie absolutorium zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr 2 92.pdf
Nr 3/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie zmian budżetu na 1992 r. PDFUchwała Nr 3 92.pdf
Nr 4/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kępa PDFUchwała Nr 4 92.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr 4 92.pdf
Nr 5/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych PDFUchwała Nr 5 92.pdf
Nr 6/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia statutu gminy PDFUchwała Nr 6 92.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr 6 92.pdf
Nr 7/92 Rady Gminy w Łubniannach z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad wyłączenia z opodatkowania użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  PDFUchwała Nr 7 92.pdf
Nr 8/92 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatków i opłat lokalnych  PDFUchwała Nr 8 92.pdf
Nr 9/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości   PDFUchwała Nr 9 92.pdf
Nr 10/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie zmian budżetu na 1992 r.  PDFUchwała Nr 10 92.pdf
Nr 11/92 Rady Gminy w Łubnianach zdnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie zwrotu pomnika mieszkańcom wsi Lubienie oraz wzniesienie nowego pomnika PDFUchwała Nr 11 92.pdf
Nr 12/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej  PDFUchwała Nr 12 92.pdf
Nr 13/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie budżetu Gminy na 1993 r.  PDFUchwała Nr 13 92.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13 92.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13 92.pdf
Nr 14/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako udziałowca w Spółce Wydawniczej "Silesiapress" w Opolu PDFUchwała Nr 14 92.pdf
Nr 15/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubniany.  PDFZałącznik do Uchwały Nr 15 92.pdf PDFUchwała Nr 15 92.pdf
Nr XIX/77/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr XIX 77 93.pdf
Nr XIX/78/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1992 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu PDFUchwała Nr XIX 78 93.pdf
Nr XX/79/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie powołania stałej komisji rewizyjnej Rady PDFUchwała Nr XX 79 93.pdf
Nr XX/80/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r.   PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX 80 93.pdf PDFUchwała Nr XX 80 93.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX 80 93 .pdf
Nr XX/81/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie prowadzenia spraw do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr XX 81 93.pdf  
Nr XX/82/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej  PDFUchwała Nr XX 82 93.pdf
Nr XX/83/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nmieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata PDFUchwała Nr XX 83 93.pdf
Nr XX/84/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie zawarcia porozumienia współdziałania z miastem Arnstein/Niemcy PDFUchwała Nr XX 84 93.pdf
Nr XX/85/93 Rady Gminy w Lubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / oraz określenia zasad usytuowania miejsc spzredaży napojów alkoholowych  PDFUchwała Nr XX 85 93.pdf
Nr XXI/86/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych PDFUchwała Nr XXI 86 93.pdf
Nr XXI/87/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych PDFUchwała Nr XXI 87 93.pdf
Nr XXI/88/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  PDFUchwała Nr XXI 88 93.pdf
Nr XXI/89/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r.  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Luboszyce   PDFUchwała Nr XXI 89 93.pdf
Nr XXI/90/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r. PDFUchwała Nr XXI 90 93.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI 90 93.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI 90 93.pdf
Nr XXI/91/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr XXI 91 93.pdf
Nr XXII/92/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 września 1993 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Brynica  PDFZałącznik do Uchwały Nr XXII 92 93.pdf PDFUchwała Nr XXII 92 93.pdf
Nr XXII/93/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 września 1993 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  PDFUchwała Nr XXII 93 93.pdf
Nr XXII/94/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 września 1993 r. w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PDFUchwała Nr XXII 94 93.pdf
Nr XXIII/95/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r. PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII 95 93.pdf PDFUchwała Nr XXIII 95 93.pdf
Nr XXIII/96/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektu budżetu PDFUchwała Nr XXIII 96 93.pdf
Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej PDFUchwała Nr XXIII 97 93.pdf PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIII 97 93.pdf
Nr XXIV/98/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r.  PDFUchwała Nr XXIV 98 93.pdf
Nr XXIV/99/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie nie przejęcia szkół podstawowych z dniem 1 stycznia 1994 r.  PDFUchwała Nr XXIV 99 93.pdf
Nr XXV/100/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie wystąpienia do rejonowej Komendy Policji w Opolu o zmianę podporządkowania Łubniańskiego Posterunku Policji PDFUchwała Nr XXV 100 94.pdf
Nr XXV/101/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego PDFUchwała Nr XXV 101 94.pdf
Nr XXV/102/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przyjecia zadań z zakresu administracji rządowej PDFUchwała Nr XXV 102 94.pdf
Nr XXV/103/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1993 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu. PDFUchwała Nr XXV 103 94.pdf
Nr XXV/104/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr XXV 104 94.pdf
Nr XXV/105/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie budżetu gminy na 1994 r. PDFUchwała Nr XXV 105 94.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV 105 94.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV 105 94.pdf
Nr XXV/106/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1994 r. PDFUchwała XXV 106 94.pdf PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV 106 94.pdf PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV 106 94.pdf