Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 1990 - 1994

Nr 1/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr 1 90.pdf (313,74KB)
Nr 1a/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr 1a 90.pdf (187,95KB)
Nr 2/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie liczby stałych komisji działających w radzie PDFUchwała Nr 2 90.pdf (167,59KB)
Nr 3/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi U.S.C. PDFUchwała Nr 3 90.pdf (163,61KB)
Nr 3a/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegata do sejmiku PDFUchwała Nr 3a 90.pdf (208,24KB)
Nr 3b/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr 3b 90.pdf (177,46KB)
Nr 4/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia nazw czterech stałych komisji rady PDFUchwała Nr 4 90.pdf (178,86KB)
Nr 4a/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady PDFUchwała Nr 4a 90.pdf (146,05KB)
Nr 5/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy oraz Głównej Księgowej do podpisywania dokumentów PDFUchwała Nr 5 90.pdf (90,56KB)
Nr 6/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania gminnej komisji inwertaryzacyjnej PDFUchwała Nr 6 90.pdf (75,17KB)
Nr 7/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie wypowiedzenia umów o pracę pracownikom Urzędu GminyPDFUchwała Nr 7 90.pdf (90,36KB)
Nr 8/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie powołania Zarządu Gminy PDFUchwała Nr 8 90.pdf (91,61KB)
Nr 9/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych PDFUchwała Nr 9 90.pdf (200,60KB)
Nr 10/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutu gminy  PDFZałącznik do Uchwały Nr 10 90.pdf (1,95MB) PDFUchwała Nr 10 90.pdf (66,21KB)
Nr 11/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy PDFUchwała Nr 11 90.pdf (125,85KB)
Nr 12/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej PDFUchwała Nr 12 90.pdf (159,16KB)
Nr 13/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu opieki społecznej PDFUchwała Nr 13 90.pdf (179,56KB)
Nr 14/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe położone na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr 14 90.pdf (398,20KB)
Nr 15/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie podatków od posiadania psów PDFUchwała Nr 15 90.pdf (428,62KB)
Nr 16/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu PDFUchwała Nr 16 90.pdf (416,65KB)
Nr 17/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania PDFUchwała Nr 17 90.pdf (177,41KB)
Nr 18/90 Rady Gminy w Łubnianch z dnia 20 września 1990 r. w sprawie powołania Zarządu Gminy, Z-cę Wójta, Sekretarza i Skarbnika PDFUchwała Nr 18 90.pdf (170,37KB)
Nr 19/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywlinego PDFUchwała Nr 19 90.pdf (166,88KB)
Nr 20/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 września 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych przysługujacych radnym PDFUchwała Nr 20 90.pdf (220,94KB)
Nr 21/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 października 1990 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr 21 90.pdf (275,48KB)
Nr 22/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 października 1990 r. w sprawie wniosku o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych PDFUchwała Nr 22 90.pdf (381,70KB)
Nr 23/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 października 1990 r. w sprawie ustalenia zasad koprzystania z pojemników na śmieci PDFUchwała Nr 23 90.pdf (189,86KB)
Nr 24/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego w gminie Łubniany PDFUchwała Nr 24 90.pdf (156,93KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr 24 90.pdf (140,86KB)
Nr 25/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu sołecwtom PDFUchwała Nr 25 90.pdf (137,43KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr 25 90.pdf (591,47KB)
Nr 26/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie wydzierżawienia i najmu nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Dąbrówka Łubniańska i Masów PDFUchwała Nr 26 90.pdf (144,65KB)
Nr 27/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego o nieważności uchwały Rady Gminy w Łubnianach PDFUchwała Nr 27 90.pdf (121,16KB)
Nr 28/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budzetowych na 1990 rok PDFUchwała Nr 28 90.pdf (218,31KB)
Nr 1/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr 1 91.pdf (816,51KB)
Nr 2/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1990 r. i udzielenie absolutorium zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr 2 91.pdf (217,69KB)
Nr 3/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr 3 91.pdf (218,26KB)
Nr 4/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie budżetu na 1991 rok PDFUchwała Nr 4 91.pdf (187,01KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 91.pdf (228,56KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4 91.pdf (222,15KB)
Nr 5/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia11 lutego 1991 r. w sprawie zakazu wypuszczania psów bez kagańców i smyczy PDFUchwała Nr 5 91.pdf (222,94KB)
Nr 6/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej PDFUchwała Nr 6 91.pdf (201,34KB)
Nr 7/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie stanowiska wobec problemów, które łączą się z budową Elektrowni "OPOLE" PDFUchwała nr 7 91.pdf (422,36KB)
Nr 8/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego za grunty nierolne PDFUchwała Nr 8 91.pdf (249,54KB)
Nr 9/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 lutego 1991 r. dotycz. prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej aministracji ogólnej PDFUchwała Nr 9 91.pdf (190,71KB)
Nr 10/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie  ustalenia herbu gminy PDFUchwała Nr 10 91.pdf (193,05KB)
Nr 11/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie wydzierżawienia budynku komunalnego w Brynicy ul. Łubniańska 5a PDFUchwała Nr 11 91.pdf (176,93KB)
Nr 12/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie utworzenia placów targowych na terenie gminy Łubniany PDFUchwała Nr 12 91.pdf (175,57KB)
Nr 13/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zmian budżetu na 1991 r. PDFUchwała Nr 13 91.pdf (165,78KB)
Nr 14/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/90 Rady Gminy w Łubninach z dnia 3 sierpnia 1990 r. dotycz. zatwierdzenia statutu gminy PDFUchwała Nr 14 91.pdf (166,61KB)
Nr 15/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie tworzenia obwodów głosowania i powołania obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała Nr 15 91.pdf (109,44KB)
Nr 15a/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnego Zespołu Wyborczego PDFUchwała Nr 15a 91.pdf (204,65KB)
Nr 16/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie deklaracji przystąpienia do związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich PDFUchwała Nr 16 91.pdf (172,98KB)
Nr 17/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie uruchomienia wspólnego wysypiska śmieci dla Gmin Łubniany i Turawa na terenie granicy wsi Kępa - Zawada PDFUchwała Nr 17 91.pdf (152,68KB)
Nr 18/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie odsprzedaży nieruchomości komunalnych PDFUchwała Nr 18 91.pdf (132,15KB)
Nr 19/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie dofinansowania rozpoczętych inwestycji w szkołach podstawowych wsi Łubniany i Luboszyce PDFUchwała Nr 19 91.pdf (111,55KB)
Nr 20/91 Rady Gminy w Łubninach z dnia 6 września 1991 r. w sprawie oceny aktualności miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/96/84 Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 1984 r.
Nr 21/91 Rady Gminy w Łubnianachz dnia 18 października 1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych  PDFUchwała Nr 21 91.pdf (99,38KB)
Nr 22/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 października 1991 r. w sprawie powołania Kieronika Urzędu Stanu Cywlinego i jego zastępcy PDFUchwała Nr 22 91.pdf (97,86KB)
Nr 23/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 października 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako udziałowca w Spółce "Mini - mleczarnia" PDFUchwała Nr 23 91.pdf (105,47KB)
Nr 24/91 Rady Gminy w Łubninanach z dnia 18 października 1991 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr 24 91.pdf (120,46KB)
Nr 25/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/91 Rady Gminy w Łubninanach z dnia 19.10.1991 r. dotycz. sprzedaży nieruchomości komunalnych PDFUchwała Nr 25 91.pdf (87,83KB)
Nr 26/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie zmian budżetu na 1991 r. PDFUchwała Nr 26 91.pdf (170,74KB)
Nr 27/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie budżetu Gminy na 1992 r. PDFUchwała Nr 27 91.pdf (82,50KB)[
PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27 91.pdf (78,06KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27 91.pdf (62,45KB)
Nr 28/91 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aktualizacji wysokości ryczałtów kosztów podoży i diet z tytułu udziału radnych w posiedzeniach Rady i jej Komisji PDFUchwała Nr 28 91.pdf (100,25KB)
Nr 1/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr 1 92.pdf (782,42KB)
Nr 2/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1991 r. i udzielenie absolutorium zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr 2 92.pdf (195,35KB)
Nr 3/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie zmian budżetu na 1992 r. PDFUchwała Nr 3 92.pdf (242,54KB)
Nr 4/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kępa PDFUchwała Nr 4 92.pdf (234,13KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr 4 92.pdf (470,82KB)
Nr 5/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych PDFUchwała Nr 5 92.pdf (197,04KB)
Nr 6/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia statutu gminy PDFUchwała Nr 6 92.pdf (206,86KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr 6 92.pdf (321,89KB)
Nr 7/92 Rady Gminy w Łubniannach z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad wyłączenia z opodatkowania użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej  PDFUchwała Nr 7 92.pdf (306,43KB)
Nr 8/92 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podatków i opłat lokalnych  PDFUchwała Nr 8 92.pdf (193,38KB)
Nr 9/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości   PDFUchwała Nr 9 92.pdf (310,71KB)
Nr 10/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie zmian budżetu na 1992 r.  PDFUchwała Nr 10 92.pdf (159,58KB)
Nr 11/92 Rady Gminy w Łubnianach zdnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie zwrotu pomnika mieszkańcom wsi Lubienie oraz wzniesienie nowego pomnika PDFUchwała Nr 11 92.pdf (180,03KB)
Nr 12/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej  PDFUchwała Nr 12 92.pdf (243,74KB)
Nr 13/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie budżetu Gminy na 1993 r.  PDFUchwała Nr 13 92.pdf (150,37KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13 92.pdf (79,66KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13 92.pdf (66,02KB)
Nr 14/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako udziałowca w Spółce Wydawniczej "Silesiapress" w Opolu PDFUchwała Nr 14 92.pdf (112,71KB)
Nr 15/92 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubniany.  PDFZałącznik do Uchwały Nr 15 92.pdf (174,48KB) PDFUchwała Nr 15 92.pdf (121,27KB)
Nr XIX/77/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr XIX 77 93.pdf (726,90KB)
Nr XIX/78/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1992 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu PDFUchwała Nr XIX 78 93.pdf (155,80KB)
Nr XX/79/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie powołania stałej komisji rewizyjnej Rady PDFUchwała Nr XX 79 93.pdf (238,58KB)
Nr XX/80/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r.   PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX 80 93.pdf (222,74KB) PDFUchwała Nr XX 80 93.pdf (223,30KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX 80 93.pdf (232,03KB)
Nr XX/81/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie prowadzenia spraw do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr XX 81 93.pdf (285,34KB)  
Nr XX/82/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej  PDFUchwała Nr XX 82 93.pdf (257,38KB)
Nr XX/83/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nmieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata PDFUchwała Nr XX 83 93.pdf (237,14KB)
Nr XX/84/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie zawarcia porozumienia współdziałania z miastem Arnstein/Niemcy PDFUchwała Nr XX 84 93.pdf (232,30KB)
Nr XX/85/93 Rady Gminy w Lubnianach z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / oraz określenia zasad usytuowania miejsc spzredaży napojów alkoholowych  PDFUchwała Nr XX 85 93.pdf (250,42KB)
Nr XXI/86/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych PDFUchwała Nr XXI 86 93.pdf (283,98KB)
Nr XXI/87/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych PDFUchwała Nr XXI 87 93.pdf (212,73KB)
Nr XXI/88/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.  PDFUchwała Nr XXI 88 93.pdf (272,38KB)
Nr XXI/89/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r.  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Luboszyce   PDFUchwała Nr XXI 89 93.pdf (201,26KB)
Nr XXI/90/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r. PDFUchwała Nr XXI 90 93.pdf (222,23KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI 90 93.pdf (221,56KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI 90 93.pdf (188,39KB)
Nr XXI/91/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej PDFUchwała Nr XXI 91 93.pdf (244,08KB)
Nr XXII/92/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 września 1993 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Brynica  PDFZałącznik do Uchwały Nr XXII 92 93.pdf (284,09KB) PDFUchwała Nr XXII 92 93.pdf (240,63KB)
Nr XXII/93/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 września 1993 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  PDFUchwała Nr XXII 93 93.pdf (181,80KB)
Nr XXII/94/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 września 1993 r. w sprawie określenia zasad wniesienia udziałów na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PDFUchwała Nr XXII 94 93.pdf (131,69KB)
Nr XXIII/95/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r. PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII 95 93.pdf (177,22KB) PDFUchwała Nr XXIII 95 93.pdf (175,87KB)
Nr XXIII/96/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektu budżetu PDFUchwała Nr XXIII 96 93.pdf (320,09KB)
Nr XXIII/97/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej PDFUchwała Nr XXIII 97 93.pdf (131,28KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIII 97 93.pdf (487,65KB)
Nr XXIV/98/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1993 r.  PDFUchwała Nr XXIV 98 93.pdf (116,07KB)
Nr XXIV/99/93 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie nie przejęcia szkół podstawowych z dniem 1 stycznia 1994 r.  PDFUchwała Nr XXIV 99 93.pdf (105,47KB)
Nr XXV/100/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie wystąpienia do rejonowej Komendy Policji w Opolu o zmianę podporządkowania Łubniańskiego Posterunku Policji PDFUchwała Nr XXV 100 94.pdf (179,82KB)
Nr XXV/101/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego PDFUchwała Nr XXV 101 94.pdf (255,37KB)
Nr XXV/102/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przyjecia zadań z zakresu administracji rządowej PDFUchwała Nr XXV 102 94.pdf (204,72KB)
Nr XXV/103/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1993 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminy z tego tytułu. PDFUchwała Nr XXV 103 94.pdf (194,08KB)
Nr XXV/104/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych PDFUchwała Nr XXV 104 94.pdf (934,53KB)
Nr XXV/105/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie budżetu gminy na 1994 r. PDFUchwała Nr XXV 105 94.pdf (238,04KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV 105 94.pdf (407,72KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV 105 94.pdf (217,27KB)
Nr XXV/106/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1994 r. PDFUchwała XXV 106 94.pdf (336,58KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV 106 94.pdf (184,46KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV 106 94.pdf (151,69KB)