Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie dotyczące potwierdzeń umów dzierżawy

Wójt Gminy Łubniany informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego informacji o umowach dzierżawy.

Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla Gminy Łubniany prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Opolu).

Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Łubniany, będzie dokonywane w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (pokój nr 11)

telefon  77 4270 592

Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Łubniany władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Łubniany.            

Informujemy, że potwierdzenie zawarcia umowy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Łubniany oraz na stronie https://www.lubniany.pl), w zakładce druki do pobrania - do którego załączyć należy umowę dzierżawy.

DOCX  Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy