Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 21.09.2020 r.

Termin: 21.09.2020, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
  1. 1.1. zatwierdzenie porządku obrad
  2. 1.2. zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Gminy Łubniany.
  3. 1.3. zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Łubniany.
 2. 2. Podjęcie uchwał:
  1. 2.1. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Stowarzyszenia Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

   PDFw sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia.pdf

  2. 2.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

   PDFw sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

  3. 2.3. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
  4. PDFw sprawie zmian WPF.pdf
  5.  
  6. 2.4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Luboszycach przy ul. Rolnej, działka nr 665/118 k.m. 6 obręb Luboszyce.
  7. PDFw sprawie zgody na nabycie nieruchomości.pdf

  8. 2.5. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej statutu

   PDFw sprawie powołania Rady Seniorów.pdf

  9. 2.6. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"

   PDFw sprawie przyjęcia Regulaminu - piece.pdf

 3. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2020 r.

  PDFSprawozdanie budżetowe za I półrocze.pdf

 4. 4. Podsumowanie pracy za I półrocze 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na wniosek p. Patelskiej
 5. 5. Omówienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Łubniańskim Ośrodku Kultury – Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej i jej filii – organizacja, realizacja zadań i gospodarka finansowa w latach 2017 - 2018 – na wniosek p. Blacha
 6. 6. Wolne wnioski
 7. 7. Zamknięcie posiedzenia