Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności mającej na celu ponowną ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu na Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu - Moje Boisko - Orlik 2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o uznaniu zasadności treści przekazanej informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego oraz przystąpieniu do powtórzenia czynności mającej na celu ponowną ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu na:

 

"Budowę kompleksu boisk sportowych przy PSP w Łubnianach w ramach programu

- Moje Boisko - Orlik 2012"

 

 

 

 


W dniu 30 lipca 2012r. wykonawca KBH” Kamieniarstwo, Budowlanka, Hurt Kamińska Bogumiła, 42-287 Lubsza, Babienica ul. Główna 27 poinformował o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ informuję, iż w związku z uznaniem informacji w części za zasadną, unieważniam czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 25.07.2012r. Jednocześnie przystępuję do powtórzenia czynności mających na celu ponowną ocenę oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

 

Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                               Krystian Baldy

PDFPismo ZP.271.9.S.2012 - Zawiadomienie o ponownej ocenie ORLIK.pdf (53,08KB)