Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 1994 - 1998

Nr I/1/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Nr I/2/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie liczby zastępców Przewodniczącego Rady GminyPDFUchwała Nr I 2 94.pdf (188,90KB) 
Nr I/3/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów zastępców Przewodniczącego RadyPDFUchwała Nr I 3 94.pdf (171,97KB) 
Nr I/4/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów Wójta Gminy Łubniany.PDFUchwała Nr I 4 94.pdf (186,05KB)
Nr I/5/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów zastępcy WójtaPDFUchwała Nr I 5 94.pdf (169,26KB)
Nr I/6/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów do Zarządu GminyPDFUchwała Nr I 6 94.pdf (174,92KB)
Nr I/7/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie wyborów Delegata na Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego.PDFUchwała Nr I 7 94.pdf (188,71KB)
Nr II/8/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie powołania komisji stałych.PDFUchwała Nr II 8 94.pdf (330,38KB)
Nr II/9/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwałPDFUchwała Nr II 9 94.pdf (169,96KB)
Nr II/10/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1994 r. w sprawie wyboru ławników.PDFUchwała Nr II 10 94.pdf (176,68KB)
Nr III/11/94 Rady Gminy w Łubnianachz dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1994 r.
Nr III/12/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin pn. "Dolna Mała Panew".PDFUchwała Nr III 12 94.pdf (161,43KB)
Nr III/13/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie przyjęcia statutu Zwiazku Gmin pn. Dolna Mała Panew.PDFUchwała Nr III 13 94.pdf (167,08KB)PDFZałącznik do Uchwały Nr III 13 94.pdf (1,69MB)
Nr III/14/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmian statutu samorządu mieszkańców wsiPDFUchwała Nr III 14 94.pdf (182,09KB) 
 Nr III/15/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w ŁubnianachPDFUchwała Nr III 15 94.pdf (171,89KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr III 15 94.pdf (1,90MB)
Nr III/16/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/93/93 z dnia 24 września 1993 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczkiPDFUchwała Nr III 16 94.pdf (179,57KB)
Nr III/17/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie opłat za wodę.PDFUchwała Nr III 17 94.pdf (175,16KB)
Nr III/18/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDFUchwała Nr III 18 94.pdf (170,46KB)
Nr III/19/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 11 października 1994 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.PDFUchwała Nr III 19 94.pdf (180,32KB)
Nr IV/20/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1994 r.PDFUchwała Nr IV 20 94.pdf (349,91KB)
Nr IV/21/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej.PDFUchwała Nr IV 21 94.pdf (207,01KB)
Nr IV/22/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/92 z dnia 24 czerwca 1992 r.PDFUchwała Nr IV 22 94.pdf (188,29KB)
Nr IV/23/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie uzupełnienia Komisji d/s Oświaty.PDFUchwała Nr IV 23 94.pdf (159,89KB)
Nr IV/24/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin pn. Dolna Mała Panew.PDFUchwała Nr IV 24 94.pdf (187,30KB)
Nr IV/25/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.PDFUchwała Nr IV 25 94.pdf (247,93KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr IV 25 94.pdf (264,33KB)
Nr IV/26/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych za rok 1995.
Nr IV/27/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie budżetu gminy na 1995 rok.
PDFUchwała Nr IV 27 94.pdf (320,87KB) PDFZałącznik do Uchwały - Nr IV 27 94.pdf (513,84KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr IV 27 94.pdf (325,65KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf (250,96KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf (389,74KB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf (172,92KB) PDFZałacznik Nr 4 do Uchwały Nr IV 27 94.pdf (177,18KB)
Nr V/28/94 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie zmiany uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 1995 rok PDFUchwała Nr V 28 95.pdf (191,69KB)
Nr V/29/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr V 29 95.pdf (170,37KB)
Nr V/30/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie dokończenia prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr V 30 95.pdf (204,93KB)
Nr VI/31/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały dot. podatków i opłat na 1995 rok PDFUchwała Nr VI 31 95.pdf (160,51KB)
Nr VI/32/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej PDFUchwała Nr VI 32 95.pdf (154,33KB)
Nr VI/33/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych PDFUchwała Nr VI 33 95.pdf (151,73KB)
Nr VI/34/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia Komisji Samorządowej PDFUchwała Nr VI 34 95.pdf (164,82KB)
Nr VII/35/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany
PDFUchwała Nr VII-35-95 (7,25MB)
Nr VII/36/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zarządu Związku Gmin pn. "Dolna Małapanew" PDFUchwała Nr VII 36 95.pdf (177,09KB)
Nr VII/37/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych PDFUchwała Nr VII 37 95.pdf (213,33KB)
Nr VII/38/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych PDFUchwała Nr VII 38 95.pdf (215,48KB)
Nr VII/39/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach do wydawania decyzji przyznających lub odmawiających zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych PDFUchwała Nr VII 39 95.pdf (173,35KB)
Nr VII/40/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 1995 r. PDFUchwała Nr VII 40 95.pdf (336,54KB)
Nr VIII/41/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1995 r.PDFUchwała Nr VIII 41 95.pdf (271,53KB)
Nr VIII/42/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie gminy PDFUchwała Nr VIII 42 95.pdf (215,13KB)
Nr VIII/43/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki PDFUchwała Nr VIII 43 95.pdf (178,72KB)
Nr IX/44/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 października 1995 r. w sprawie składu osobowego obwodowych komisji wyborczych, dla prowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w listopadzie 1995 r. PDFUchwała Nr IX 44 95.pdf (171,69KB)
Nr X/45/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 13.11.1995 r. w sprawie współdziałania Gminy Łubniany z innymi gminami w realizacji projektu pod nazwą "Strategia rozwoju gmin Śląska Opolskiego" PDFUchwała Nr X 45 95.pdf (398,19KB) PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr X 45 95.pdf (583,90KB)PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr X 45 95.pdf (272,63KB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr X 45 95.pdf (468,98KB)
Nr XI/46/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1995 r. PDFUchwała Nr XI 46 95.pdf (370,76KB)
Nr XI/47/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1996 r.PDFUchwała XI 47 95.pdf (580,73KB)
Nr XI/48/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnychPDFUchwała Nr XI 48 95.pdf (399,02KB)
Nr XI/49/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie opłat za wodę PDFUchwała Nr XI 49 95.pdf (235,88KB)
Nr XI/50/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach PDFUchwała Nr XI 50 95.pdf (246,87KB)
Nr XI/51/95 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian w statucie gminy
PDFUchwała Nr XI 51 95.pdf (192,50KB)
Nr XII/52/96 Rady Gminy w Łubnianach w sprawie uchwalenia statutu Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XII 52 96.pdf (236,30KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf (257,92KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf (243,27KB) PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf (1,09MB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII 52 96.pdf (2,82MB)
Nr XII/53/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.PDFUchwała Nr XII 53 96.pdf (205,12KB)
Nr XII/54/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie gminy. PDFUchwała Nr XII 54 96.pdf (280,30KB)
Nr XII/55/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy.PDFUchwała Nr XII 55 96.pdf (224,23KB)
Nr XII/56/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działki na rzecz Skarbu PaństwaPDFUchwała Nr XII 56 96.pdf (232,56KB)
Nr XII/57/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zmian składu osobowego Komisji RewizyjnejPDFUchwała Nr XII 57 96.pdf (265,74KB)
Nr XII/58/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Fundacją Rozwoju Śląska a Gminą Łubniany.PDFUchwała Nr XII 58 96.pdf (213,39KB)
Nr XII/59/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie budzetu gminy na 1996 rokPDFUchwała Nr XII 59 96.pdf (443,37KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XII 59 96.pdf (327,74KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII 59 96.pdf (302,72KB) PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XII 59 96.pdf (454,52KB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII 59 96.pdf (208,85KB)PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XII 59 96.pdf (214,44KB)
Nr XII/60/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola PDFUchwała Nr XII 60 96.pdf (1,26MB)
Nr XII/61/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Dąbrówce Łubniańskiej PDFUchwała Nr XII 61 96.pdf (629,64KB)
Nr XII/62/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów kosztów podróży i diet z tytułu udziału radnych w posiedzeniach Rady i jej komisji.PDFUchwała Nr XII 62 96.pdf (292,86KB)
Nr XIII/63/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie przyjecia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XIII 63 96.pdf (273,69KB)
Nr XIII/64/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r. PDFUchwała Nr XIII 64 96.pdf (298,87KB)
Nr XIII/65/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie budowy pomnika w Łubnianach. PDFUchwała Nr XIII 65 96.pdf (307,51KB)
Nr XIII/66/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnianach i powołania Komisji Konkursowej PDFUchwała Nr XIII 66 96.pdf (638,39KB)
Nr XIII/67/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1996 r.w sprawie powołania komisji doraźnej d/s opracowania regulaminu Rady Gminy.PDFUchwała Nr XIII 67 96.pdf (284,48KB)
Nr XIV/68/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.PDFUchwała Nr XIV 68 96.pdf (316,42KB)
Nr XIV/69/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie gminy. PDFUchwała Nr XIV 69 96.pdf (294,96KB)
Nr XIV/70/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.PDFUchwała Nr XIV 70 96.pdf (267,98KB)
Nr XIV/71/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy. PDFUchwała Nr XIV 71 96.pdf (236,96KB)
Nr XIV/72/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Orgaów Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr XIV 72 96.pdf (292,79KB)
Nr XIV/73/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubniany"PDFUchwała Nr XIV 73 96.pdf (286,98KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XIV 73 96.pdf (341,07KB)
Nr XIV/74/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin "Region Śląsk - Centrum"
PDFUchwała Nr XIV 74 96.pdf (285,41KB)
Nr XIV/75/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie prowadzenia spraw należących do właściwości organów rządowej administracji ogólnej.PDFUchwała Nr XIV 75 96.pdf (319,45KB)
Nr XV/76/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r.PDFUchwała Nr XV 76 96.pdf (623,45KB)
Nr XV/77/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania działek na rzecz Skarbu Państwa.
PDFUchwała Nr XV 77 96.pdf (296,40KB)
Nr XVI/78/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1996 r.PDFUchwała Nr XVI 78 96.pdf (697,19KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf (544,18KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf (1,09MB)PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf (589,12KB) PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf (270,13KB)PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI 78 96.pdf (389,99KB)
Nr XVI/79/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą MuróPDFUchwała Nr XVI 79 96.pdf (344,78KB)
Nr XVII/80/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zmian budżetu na 1996 r. PDFUchwała Nr XVII 80 96.pdf (1,08MB) 
Nr XVII/81/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie podatków i opłat loklanych na 1997 rok PDFUchwała Nr XVII 81 1996.pdf (2,10MB)
Nr XVII/82/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz stałych odpadów komunalnychPDFUchwała Nr XVII 82 96.pdf (220,43KB)
Nr XVII/83/96 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych PDFUchwała Nr XVII 83 96.pdf (430,06KB)
Nr XVII/84/1996 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XVII 84 96.pdf (809,62KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf (325,93KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XVII 84 96 ..pdf (348,53KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf (771,07KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf (1,34MB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf (533,79KB)PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf (237,55KB) PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII 84 96.pdf (144,38KB)
Nr XVIII/85/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i powołania komisji konkursowych. PDFUchwała Nr XVIII 85 97.pdf (625,89KB)
Nr XVIII/86/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji rolno - gospodarczejPDFUchwała Nr XVIII 86 97.pdf (280,83KB)
Nr XVIII/87/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Nr XVIII 87 97.pdf (314,83KB)
Nr XIX/88/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XIX 88 97.pdf (269,21KB)
Nr XIX/89/97 Rady Gminyw Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XIX 89 97.pdf (554,15KB)
Nr XIX/90/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XIX 90 97.pdf (280,52KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XIX 90 97.pdf (723,29KB)
Nr XIX/91/97 Rady Gminyw Łubnianach z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z Fundacji Rozwoju ŚląskaPDFUchwała Nr XIX 91 97.pdf (282,61KB)
Nr XIX/92/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 25 wkietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brynicy i powołania komisji konkursowej PDFUchwała Nr XIX 92 97.pdf (589,04KB)
Nr XX/92a/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XX 92a 97.pdf (578,38KB)
Nr XX/93/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych PDFUchwała Nr XX 93 97.pdf (281,33KB)
Nr XX/94/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "Dolna Małapanew" w TurawiePDFUchwała Nr XX 94 97.pdf (303,12KB)
Nr XX/95/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1997PDFUchwała Nr XX 95 97.pdf (290,31KB)
Nr XXI/96/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych PDFUchwała Nr XXI 96 97.pdf (327,55KB)
Nr XXII/97/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XXII 97 97.pdf (570,97KB)
Nr XXII/98/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1997 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUchwała Nr XXII 98 97.pdf (619,10KB)
Nr XXII/99/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PDFUchwała Nr XXII 99 97.pdf (329,10KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXII 99 97.pdf (381,96KB)
Nr XXIII/100/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 października 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XXIII 100 97.pdf (582,78KB)
Nr XXIII/101/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 października 1997 r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 r. PDFUchwała Nr XXIII 101 97.pdf (278,59KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIII 101 97.pdf (250,59KB)
Nr XXIV/102/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady GminyPDFUchwała Nr XXIV 102 97.pdf (322,66KB)
Nr XXIV/103/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 103 97.pdf (572,47KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 103 97.pdf (467,64KB)
Nr XXIV/104/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 104 97.pdf (572,46KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 104 97.pdf (488,24KB)
Nr XXIV/105/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwałą Nr XXIV 105 97.pdf (622,88KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 105 97.pdf (475,10KB)
Nr XXIV/106/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 106 97.pdf (564,28KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 106 97.pdf (504,96KB)
Nr XXIV/107/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach zwiazku Gmin Dolna Mała Panew PDFUchwała Nr XXIV 107 97.pdf (393,93KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały XXIV 107 97.pdf (331,10KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały XXIV 107 97.pdf (509,85KB)
Nr XXIV/108/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1998 PDFUchwała Nr XXIV 108 97.pdf (274,12KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 108 97.pdf (954,92KB)
Nr XXIV/109/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r, w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Nr XXIV 109 97.pdf (294,06KB)
Nr XXIV/110/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1997 r. PDFUchwała Nr XXIV 110 97.pdf (704,77KB)
Nr XXIV/111/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie podatków i oplat lokalnych na 1998 r. PDFUchwała Nr XXIV 111 97.pdf (1,14MB)
Nr XXIV/112/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie budżetu Gminy Łubniany na 1998 r. PDFUchwała Nr XXIV 112 97.pdf (522,15KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf (1,32MB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf (1,89MB) PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf (461,52KB) PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf (286,24KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf (1,10MB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIV 112 97.pdf (1,10MB)
Nr XXIV/113/97 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy.PDFUchwała Nr XXIV 113 97.pdf (123,61KB)
Nr XXV/114/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie prawidłowego zabezpieczenia wydatkowania dotacji z Programu Unii Europejskiej "ODBUDOWA" na odbudowę infrastruktury lokalnej zniszczonej wskutek powodzi oraz odbudowę zniszczonej wskutek powowdzi infrastruktury PDFUchwała Nr XXV 114 98.pdf (459,92KB)
Nr XXV/115/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie utrzymania Województwa Opolskiego po reformie administracyjnej krajuPDFUchwała Nr XXV 115 98.pdf (326,77KB)
Nr XXV/116/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr XXV 116 98.pdf (495,81KB)
Nr XXVI/117/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy i udzielenie absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XXVI 117 98.pdf (185,61KB)
Nr XXVI/118/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr XXVI 118 98.pdf (460,68KB)
Nr XXVI/119/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach Zwiazku Gmin Dolna Mała Panew PDFUchwała Nr XXVI 119 98.pdf (263,67KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 119 98.pdf (303,37KB) PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI 119 98.pdf (219,48KB)
Nr XXVI/120/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie przyjecia do realizacji programu Działań Osłonowych w Gminie Łubniany w związku z wprowadzeniem podwyżek cen energii cieplnej PDFUchwała Nr XXVI 120 98.pdf (225,10KB)
Nr XXVI/121/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Brynica PDFUchwała Nr XXVI 121 98.pdf (220,03KB)
Nr XXVI/122/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 r. PDFUchwała Nr XXVI 122 98.pdf (185,80KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI 122 98.pdf (200,99KB)
Nr XXVI/123/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomościPDFUchwała Nr XXVI 123 98.pdf (566,12KB)
Nr XXVI/124/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie opłat za wodę PDFUchwała Nr XXVI 124 98.pdf (189,74KB)
Nr XXVI/125/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zaciagnięcia pożyczki PDFUchwała Nr XXVII 125 98.pdf (169,13KB)
Nr XXVII/126/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr XXVII 126 98.pdf (273,45KB)
Nr XXVII/127/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 127 98.pdf (625,60KB)
Nr XXVII/128/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 128 98.pdf (1,11MB)
Nr XXVII/129/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany.PDFUchwała Nr XXVII 129 98.pdf (785,42KB)
Nr XXVII/130/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 130 98.pdf (593,56KB)
Nr XXVII/131/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w LuboszycachPDFUchwała Nr XXVII 131 98.pdf (152,84KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII 131 98.pdf (263,32KB)