Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 92 z 2020 r.

Z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubniany w roku szkolnym 2020/2021"


PDF  Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy Łubniany z dnia 24-06-2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubniany w roku szkolnym 2020/2021"