Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany z dnia 29 października 2010 r. w sprawie podziału gminy Łubniany na obwody głosowania...

OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU
 
         W sprawie podziału gminy Łubniany na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa.
 
         Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póź. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łubniany  Nr XXVIII/171/06 z dnia 26 czerwca 2006r. oraz Zarządzeniem Nr 26/2010 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21 kwietnia 2010r.
 
Podaję do publicznej wiadomości informację o obwodach głosowania ich numerach, granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 
 
NR
OBWODU
GŁOSOWANIA
GRANICE
OBWODU
GŁOSOWANIA
SIEDZIBY
OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
 
1
 
Sołectwo: Brynica
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,                    
ul. Powstańców Śląskich 66, Brynica
 
2
 
Sołectwo: Jełowa, Grabie, Kobylno
Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 15, Jełowa
 
3
 
Sołectwo: Biadacz, Kępa, Luboszyce
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 4, Luboszyce
4
Sołectwo:
Dąbrówka Łubniańska,
Kolanowice, Łubniany, Masów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Opolska 53 A, Łubniany
(lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych)
 
Lokale obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa otwarte będą w dniu głosowania  21 listopada 2010r. w godz. od 8:00 – do 22:00.
                                                                                                                       WÓJT GMINY ŁUBNIANY
 
                                                                      /-/ DIETER WYSTUB
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Górka
Data wytworzenia: 2010-10-29