Przejdź do treści strony WCAG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice został uchwalony przez Radę Gminy Łubniany Uchwałą nr VI/32/19 z dnia 25 marca 2019 r. oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r., poz. 1219.

 

VI-32-19 Kolanowice_rysunek_planu_200.jpeg