Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach


Procedura sporządzenia mpzp:
 

1. Przystąpienie do sporządzenia projektu:

Załącznik do uchwały nr XVII/118/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 2 marca 2020 r.

2. Ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp:

3. Opiniowanie i uzgadnianie projektu:

od 27 lipca 2021 r.

4. Ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu:

1. Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Kościelnej w Luboszycach

2. Załącznik nr 1 - projekt rysunku planu miejscowego

2 OZ_Rysunek_planu_18.10.2021_200.jpeg

3. Uzasadnienie do projektu uchwały

4. Prognoza oddziaływania na środowisko (załącznik graficzny, oświadczenie autora prognozy)

  • dyskusja publiczna - 16 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 15.00, Łubniański Ośrodek Kultury, ul. Opolska 49, 46-024 Łubniany,
  • zbiór uwag do 3 grudnia 2021 r. (formularz uwagi)

5. Uchwalenie mpzp:

-

6. Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejście w życie uchwały:

-