Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

Łubniany, dnia 2006.12.27

ZP/341-0/9/2006

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 1041. Nazwa zadania: „Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Joachim Świerc tel. 77 4270 593;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 01.12.2006r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 11.12.2006r..
6. Liczba złożonych ofert: 1
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty: „EKO-TRANS” Jan Kurowski
                                ul. Brynicka 16B
                                46-082 Kup
9. Wartość zamówienia:
Netto: 171.792,06 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 06/100)
VAT 7% 12.025,44 (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych i 44/100)
Brutto: 183. 817,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemnaście złotych i 50/100).

                                                                 WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                 DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2006-12-27

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-12-27