Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kobylno - odcinek III

    
    Łubniany, dnia 2006.09.26

ZP/341-0/7/2006

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowości Kobylno – odcinek III

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek, tel. 77 4270591;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 07.08.2006r – przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl, ukazało się w BZP nr 210 z dn. 16.08.2006r. poz. 41446
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 14.09.2006r..
6. Liczba złożonych ofert: 1
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty:  Przedsiębiorstwo Drogowe
                               „TRAKT” Spółka Jawna
                               J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko
                               ul. Matejki 1
                               46-200 Kluczbork
9. Wartość zamówienia:
Netto: 563 816,07 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset szesnaście złotych i 07/100)
VAT 22% 124 039,54 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści dziewięć złotych i 54/100)
Brutto: 687 855,61 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i 61/100.

                                                                 WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                 DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2006-09-26

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-09-26