Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyniku postępownia na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2006/2007

Łubniany, dnia 2006.08.07

ZP/341-0/5/2006

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2006/2007”.

2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Karpin, tel. 77 4270576.

3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 18.07.2006r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.

5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 04.08.2006r..

6. Liczba złożonych ofert: 1

7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty:  Opolskie Przedsiębiorstwo 
                               Komunikacji Samochodowej
                               Spółka Akcyjna w Opolu
                               ul. Rodziewiczówny 1
                               45-348 Opole

9. Wartość zamówienia:

Netto: 126 168,23 zł ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i 23/100)
VAT 7% 8 831,77 (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 77/100)
Brutto: 135 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).

                                                                WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2006-08-07

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-08-07