Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany

 

Łubniany, dnia 2006.08.16

ZP/341-0/6/2006

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Joanna Rymarek, tel. 77 4270547;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 13.07.2006r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 02.08.2006r..
6. Liczba złożonych ofert: 2
7. Liczba ofert odrzuconych: 0


8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe „GASTROPOL” Spółka z o.o.
ul. Rybacka 15
45-003 Opole


9. Wartość zamówienia:
Netto: 164 859,81 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 81/100)
VAT 7% 11 540,19 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 19/100)
Brutto: 176 400,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i 00/100).

                                                                WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2006-08-16

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-08-16