Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę parkingu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Jełowa

Łubniany, dnia 2006.09.15

ZP/341-0/8/2006 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Budowa parkingu postojowego dla samochodów osobowych w miejscowości Jełowa
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek, tel. 77 4270591;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 01.09.2006r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 12.09.2006r..
6. Liczba złożonych ofert: 1
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
                              Drogowego i Mostowego
                              Sp. z o.o. w Oleśnie
                              ul. Chopina 3
                              46-300 Olesno
9. Wartość zamówienia:
          
Netto: 81 560,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy
                      
pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100)
                       VAT 22% 17 943,20 (słownie: siedemnaście tysięcy 
                       dziewięćset czterdzieści trzy złote i 20/100)
           Brutto: 99 503,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć
                         tysięcy pięćset trzy złote i 20/100).

                                                                 WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                 DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2006-09-15

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-09-15