Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

Łubniany, 14 stycznia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

(Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r.
wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
Nr IN.I.743.112.2019.KD z dnia 2 stycznia 2020 r.)

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104 w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany - skan dokumentu (157,16KB)

PDF  Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-11-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany (15,53MB)

JPEG  MPZP wsi Łubniany - rysunek (471,02KB)

PDF  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr In.I.743.112.2019.Kd Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. (335,42KB)

ZIP  Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany (8,27MB)

PDFPodsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany uchwalonego Uchwałą nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r. (334,05KB)

PDFUzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany, uchwalonego uchwałą nr XIV/89/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r. (309,08KB)