Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X posiedzenie Komisji Oświatowej 23.01.2020 r. (wspólnie z Komisją Organizacyjno - Finansową, Samorządową, Rolno- Gospodarczą, Rewizyjną)

Termin: 23.01.2020, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji
 2. Informacja o stanie sieci wodno - kanalizacyjnej i koniecznych inwestycjach, które wpłynął na dalsze dobre funkcjonowanie sieci.
 3. Wybór Przewodniczącego Komisji Samorządowej
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego.pdf
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r.PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r..pdf
 7. Projekt uchwał w sprawie stypendium Wójta Gminy ŁubnianyPDFProjekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany.pdf
 8. Projekt uchwał w sprawie nagród Wójta Gminy Łubniany dla uzdolnionej młodzieżyPDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubniany.pdf
 9. Omówienie planów pracy Komisji
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia