Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. danych osobowych w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku ustawowego (monitoring na teren urzędu Gminy Łubniany)

Informacje dot. danych osobowych
w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku ustawowego (monitoring na teren urzędu Gminy Łubniany)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz Urzędy Gminy jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77/4270533, email: ug@lubniany.pl

2) Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany. Dane kontaktowe: Katarzyna Knap, ul. Opolska 104 46-024 Łubniany, e -mail: iod@lubniany.pl, tel. 77 4270534.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 e RODO w zw. art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4) Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w siedzibie Administratora oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt e RODO

5)  Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania (np. Policja)

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres min. 14 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie
z odrębnymi przepisami.

7) Przysługują Pani/Panu prawa:

  • prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych;
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  • w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją – prawo to przysługuje wówczas gdy Pana/Pani dane przetwarzane są w związku z realizacją zadania publicznego;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie usuwany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.