Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 187 z 2020 r.

  Z dnia 31 grudnia 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową infrastruktury technicznej", w podziale na części:część nr 1: Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z załącznikami nr 1A-1D do SIWZ,część nr 2: Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i decyzji ZRID zgodnie z załącznikami nr 1E-1I"

 • Zarządzenie nr 186 z 2020 r.

  Z dnia 30 grudnia 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Łubniany”

 • Zarządzenie Nr 185 z 2020 r.

  Z dnia 30 grudnia 2020 r.

  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 184 z 2020 r.

  Z dnia 30 grudnia 2020 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 183 z 2020 r.

  Z dnia 28 grudnia 2020 r.

  W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowe im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-022 Luboszyce

 • Zarządzenie Nr 182 z 2020 r.

  Z dnia 23 grudnia 2020 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2020 Wójta Gminy Łubniany z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 181 z 2020 r.

  Z dnia 22 grudnia 2020 r.

  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 179 z 2020 r.

  Z dnia 21 grudnia 2020 r.

  W sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Łubniany na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 178 z 2020 r.

  Z dnia 18 grudnia 2020 r.

  W sprawie zmiany zarządzenia nr 138/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego gminy Łubniany oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w gminie Łubniany

 • Zarządzenie Nr 177 z 2020 r.

  Z dnia 15 grudnia 2020 r.

  w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego", dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji, „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 176 z 2020 r.

  Z dnia 15 grudnia 2020 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 • Zarządzenie Nr 175 z 2020 r.

  Z dnia 14 grudnia 2020 r.

  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2020 r.