Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 120 z 2020 r.

  Z dnia 11 września 2020 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubniany, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach

 • Zarządzenie nr 119 z 2020 r.

  Z dnia 8 września 2020 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek Gminy Łubniany”

 • Zarządzenie nr 116 z 2020 r.

  Z dnia 27 sierpnia 2020 r.

  W sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Remont odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Łubniany”

 • Zarządzenie Nr 113 z 2020 r.

  Z dnia 26 sierpnia 2020 r.

  W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • Zarządzenie Nr 112 z 2020 r.

  Z dnia 24 sierpnia 2020 r.

  W sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowe im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-022 Luboszyce

 • Zarządzenie Nr 111 z 2020 r.

  Z dnia 24 sierpnia 2020 r.

  W sprawie odwołania Pana Przemysława Ryniak ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Luboszycach, ul. Szkolna 4, 46-022 Luboszyce

 • Zarządzenie Nr 110 z 2020 r.

  Z dnia 20 sierpnia 2020 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 108 z 2020 r.

  Z dnia 11 sierpnia 2020 r.

  W sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Brynicy - działka nr 520/229 k.m. 5 obręb Brynica, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny, stanowiącej własność Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 107 z 2020 r.

  Z dnia 24 lipca 2020 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 105 z 2020 r.

  Z dnia 16 lipca 2020 r.

  W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Łubniany w zamian za święto przypadające w sobotę

 • Zarządzenie Nr 104 z 2020 r.

  Z dnia 15 lipca 2020 r.

  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 102 z 2020 r.

  Z dnia 9 lipca 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli