Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 156 z 2020 r.

  Z dnia 9 listopada 2020 r.

  w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Łubniany

 • Zarządzenie Nr 155 z 2020 r.

  Z dnia 9 listopada 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie, pn.: „Zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”

 • Zarządzenie Nr 152 z 2020 r.

  Z dnia 03 listopada 2020 r.

  w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 151 z 2020 r.

  Z dnia 3 listopada 2020 r.

  W sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: "Przebudowa drogi ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie"

 • Zarządzenie Nr 149 z 2020 r.

  Z dnia 28 października 2020 r.

  W sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie

 • Zarządzenie Nr 147 z 2020 r.

  Z dnia 26 października 2020 r.

  Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • Zarządzenie Nr 144 z 2020 r.

  Z dnia 22 października 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • Zarządzenie Nr 143 z 2020 r.

  Z dnia 19 października 2020 r.

  W sprawie w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Łubniany w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

 • Zarządzenie Nr 142 z 2020 r.

  Z dnia 19 października 2020 r.
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: Przebudowa drogi ul. Kasztanowej z sięgaczami w Kępie

 • Zarządzenie Nr 141 z 2020 r.

  Z dnia 19 października 2020 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 140 z 2020 r.

  Z dnia 19 października 2020 r.

  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łubniany

 • Zarzązenie Nr 139 z 2020 r.

  Z dnia 16 października 2020 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek Gminy Łubniany”