Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Wójta 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 96 z 2020 r.

  Z dnia 30 czerwca 2020 r.

  W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Łubniańskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok

 • Zarządzenie Nr 94 z 2020 r.

  Z dnia 30 czerwca 2020 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

 • Zarządzenie nr 92 z 2020 r.

  Z dnia 24 czerwca 2020 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania i oceny ofert na zadanie pn.: ,,Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubniany w roku szkolnym 2020/2021"

 • Zarządzenie Nr 91 z 2020 r.

  Z dnia 16 czerwca 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 90 z 2020 r.

  Z dnia 12 czerwca 2020 r.

  W sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Zarządzenie Nr 89 z 2020 r.

  Z dnia 9 czerwca 2020 r.

  W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 88 z 2020 r.

  Z dnia 8 czerwca 2020 r.

  W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Łubniany do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 • Zarządzenie Nr 87 z 2020 r.

  Z dnia 8 czerwca 2020 r.

  W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • Zarządzenie Nr 86 z 2020 r.

  Z dnia 8 czerwca 2020 r.

  W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 • Zarządzenie Nr 85 z 2020 r.

  Z dnia 4 czerwca 2020 r.

  W sprawie zmiany planu wydatków w budżecie gminy Łubniany na 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 82 z 2020 r.

  Z dnia 1 czerwca 2020 r.

  W sprawie przyjęcia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 81 z 2020 r.

  Z dnia 1 czerwca 2020 r.

  W sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Łubniany