Przejdź do treści strony WCAG

Statut jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

Statut jednostek pomocniczych Gminy Łubniany został uchwalony Uchwałą Nr XIII/81/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

PDF    Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

PDF    Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-11-2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany