Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych ul. Osowska w m. Łubniany oraz ul. Staroopolska w m. Jełowa

Łubniany, dnia 2007.06.11

ZP/341-0/3/2007 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych ul. Osowska w m. Łubniany oraz ul. Staroopolska w m. Jełowa
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej poniżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 22.05.2007r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 04.06.2007r..
6. Liczba złożonych ofert: 2
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
                              BUDIM 2
                              ul. Siedmiu Źródeł 6
                              46-300 Olesno

9. Wartość zamówienia:
Netto: 63.211,86 zł ( słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście jedenaście złotych i 86/100)
VAT 22% 13.906,61zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześć złotych i 61/100)
Brutto: 77.118,47zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście zlotych i 47/100).

                                                                WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2007-06-11

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-06-11