Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu

Łubniany, dnia 2007.03.07

ZP/341-0/1/2007 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu
2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Zdzisława Łapczyńska tel. 77 4215 051;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 13.02.2007r – zamieszczenie ogłoszenia na portalu UZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 27.02.2007r..
6. Liczba złożonych ofert: 1
7. Liczba ofert odrzuconych: 0

8. Wybór oferty: „PETROL” Sp. z o. o.
                                ul. 1 Maja 90
                                55-080 Kąty Wrocławskie
9. Wartość zamówienia:
Netto: 101.400,00 zł ( słownie: sto jeden tysięcy czterysta złotych i 00/100)
VAT 22% 22.308,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiem złotych i 00/100)
Brutto: 123.708,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem złotych i 00/100).

                                                                 WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                 DIETER WYSTUB

 

nowa podstrona, dodana 2007-03-07

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-03-07