Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” z Brynicy

Łubniany, dnia 26 listopada 2019 r.

RS.526.6.2019                                  

OGŁOSZENIE

                                                                              

Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” z Brynicy, na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej Gminy Łubniany. Uwagi dotyczące oferty może składać każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w miejscach, o których mowa wyżej, na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub e-mailem na adres: bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, lok. 18.   

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

                                                                                     

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany od dnia 27.11.2019 r. do dnia 03.12.2019 r.

PDF  Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu „Aktywni” z Brynicy