Przejdź do treści strony WCAG

XI posiedzenie Komisji Samorządowej - 21.11.2019 r. (wspólnie z komisją Oświatową)

Termin: 21.11.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji
  2. Projekt uchwały uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf

  1. Projekty uchwał w sprawie stypendium Wójta Gminy Łubniany

PDFMateriał roboczy - stypendia Wójta - projekt.pdf

  1. Projekt uchwał w sprawie nagród Wójta Gminy Łubniany dla uzdolnionej młodzieży

PDFMateriał roboczy - nagrody Wójta - projekt.pdf

  1. Wolne wnioski
  2. Zamknięcie posiedzenia