Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Prosta dg 102637 O, ul. Sportowa dg 102638 O – droga gminna, M. Kolanowice, Gmina Łubniany”

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, umowa nr FDS/G/57/2019/U/38/2019 z dnia 10.10.2019 r.

PDF  Zaproszenie do składania ofert - skan dokumentu

PDF  Zaproszenie do składania ofert

DOCX  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

DOCX  Załącznik nr 2 Oświadczenie

DOCX  Załącznik nr 3 Wykaz osób

DOCX  Załącznik nr 4 Wzór Umowy

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT W DNIU 15.11.2019 r.

PDF  Informacja z sesji otwarcia ofert - skan dokumentu

PDF  Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan dokumentu

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PDF  Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 tyś euro - skan dokumentu

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  07-11-2019 14:27
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 17:06
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 316
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl