Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”

 

Oś Priorytetowa

RPOP.03.00.00 Gospodarka niskoemisyjna

 

 

Działanie

RPOP.03.01.00 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

 

 

Podziałanie

 

 

Nr ewidencyjny wniosku

RPOP.03.01.02-16-0005/16

 

 

Beneficjent

Powiat Opolski

 

 

Tytuł projektu

Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski

 

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.03.01.02-16-0005/16-00 z dnia 21.06.2018 r.

 

Zamówienie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w oparciu o projekt: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 w miejscowości Brynica”, poniżej zamieszczamy zapytanie ofertowe nr ZP.271.9.2019 wraz z załącznikami:

PDF  Zaproszenie do składania ofert - skan dokumentu

PDF  Zaproszenie do składania ofert

DOCX  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

DOCX  Załącznik nr 2 Oświadczenie

DOCX  Załącznik nr 3 Wykaz osób

DOCX  Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Link do bazy konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216141#

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT W DNIU 14.11.2019 r.

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDF  Informacja z sesji otwarcia ofert

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PDF  Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 tyś euro - skan dokumentu

Metryczka
 • opublikowano:
  06-11-2019 15:27
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 17:03
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 328
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl