Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadaniu pn.: Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49

 

Łubniany, dnia 2009.11.13
ZP/341-0/15/ŁOK/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej
46-024 Łubniany ul. Opolska 53
 
1.      Nazwa zadania: „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 02.10.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strony internetowe www.lodzk.opole.pl i www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 05.11.2009r.
6.      Liczba złożonych ofert: 9
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                           Firma Usługowo – Handlowa „STANBUD”
                                                                       Stanisław Pięta
                                                                 ul. Głowackiego 67
                                                                 32-800 Brzesko
9.      Wartość zamówienia:  
Netto: 803.368,12 zł (słownie: osiemset trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i 12/100)
VAT 22% - 176.740,99 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i 99/100)
Brutto: 980.109,11 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięć złotych i 11/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Czajda z/s. 49-300 Brzeg ul. Kościuszki 1B/1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 94,07 pkt;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – BUD-REM Anna Zadrożna z/s. 49-156 Gracze, Radoszowice 55, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 84,95 pkt;
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Firma Usługowo-Handlowa STANBUD Stanisław Pięta z/s. 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 67, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlane PROFBUD Spółka Jawna Tadeusz Peluch, Stanisław Wojtas z/s. 45-123 Opole ul. Budowlanych 44D, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 72,59 pkt;
- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Usług Budowlanych Adam Ciepichał, z/s. 49-340 Lewin Brzeski, ul. Kosynierów 42C, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 80,63 pkt;
- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych OPEX S.A., z/s. 45-309 Opole ul. Ozimska 153, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 73,52 pkt;
- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Firma Remontowo-Budowlana IZOLKOMEX s.c. Bogdan Kulig, Leszek Czech , z/s. 45-955 Opole ul. Zielonogórska 3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 76,08 pkt;
- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe FORBUD s.c. Anatol Wawrzynki, Jerzy Forkasiewicz, z/s. 45-083 Opole ul. Barlickiego 13, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 79,66 pkt;
- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – ODNOWA Sp. z o.o. z/s. 45-011 Opole ul. Koraszewskiego 8-16, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 72,16 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
                Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
                Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
 
 
                                                                                             Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej
                                                                                             mgr Krystian Czech
 

 

nowa podstrona, dodana 2009-11-12 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-11-12