Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Łubniany za 2018 rok

RAPORT O STANIE GMINY ŁUBNIANY

(debata nad raportem o stanie gminy Łubniany)

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Łubniany,

Zgodnie z art. 28aa znowelizowanej w 2018 roku ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) na Wójta Gminy został nałożony nowy obowiązek.

Co roku Wójt Gminy Łubniany do dnia 31 maja musi przedstawić Radzie Gminy Łubniany raport o stanie gminy za rok poprzedni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łubniany w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Łubniany i budżetu obywatelskiego, jeśli był realizowany.

Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania. Sesja Rady Gminy Łubniany planowana jest na dzień 17 czerwca 2019 r. na tej właśnie sesji raport o stanie Gminy za 2018 rok zostanie rozpatrzony. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę z udziałem mieszkańców.

 

Debata nad Raportem o stanie gminy Łubniany za 2018 rok.

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem

 

W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy mogą zabierać głos, po zgłoszeniu woli zabrania głosu Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany należy składać najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r. do godziny 14.00 (Urząd Gminy w Łubnianach – sekretariat pok. nr 18).

Rekomendowany wzór zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubniany wraz ze wzorem listy podpisów stanowi załącznik do niniejszej informacji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

PDF  Raport o stanie gminy za 2018 rok

PDF  Wzór zgłoszenia na debatę dotyczącą raportu o stanie Gminy Łubniany za 2018 rok

Metryczka
 • wytworzono:
  29-05-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  29-05-2019 11:23
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  29-05-2019 11:33
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 343
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl