Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 - 20.05.2019 r.

Termin: 20.05.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

  PDFProjekt uchwały - zmiana budżetu na 2019 r..pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.

  PDFProjekt uchwały - udzielenie pomocy finansowej.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

  PDFProjekt uchwały - ustalenie planu sieci szkół.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

  PDFProjekt uchwały - wybór metody ustalania opłaty.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

  PDFProjekt uchwały - wzór deklaracji.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

  PDFProjekt uchwały - zwolnienia w części z opłat rodzin wielodzietnych.pdf

 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Łubniany z realizacji programu współpracy gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.

  PDFsprawozdanie.pdf

 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  10-05-2019 11:53
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 655
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl