Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/190/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 zd. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. – tekst jednolity, poz. 446 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r.;
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r;
3) sprawozdaniem finansowym Gminy Łubniany za 2016 r.;
4) informacją o stanie mienia Gminy Łubniany;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany o wykonaniu budżetu Gminy Łubniany za 2016 r.
Udziela się Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łubniany za 2016 r.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    UCHWAŁA Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-06-2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2017
  przez: Albert Wiench - Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  09-05-2019 11:45
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • zmodyfikowano:
  09-05-2019 11:45
  przez: Magdalena Wyzdak - Kołodziej
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 255
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl