Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule informacyjne obowiązujące w Urzędzie Gminy Łubniany

Klauzule informacyjne obowiązujące w Urzędzie Gminy Łubniany

Klauzule ogólne

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (21,19KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Urzędu Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (20,87KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenia (świadczenia usług) – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (18,47KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenia (kupna-sprzedaży) – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (18,79KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla praktykantów w Urzędzie Gminy w Łubnianach – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (22,04KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla stażystów w Urzędzie Gminy w Łubnianach na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (22,21KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (19,41KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (19,12KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z podatkami i opłatami – na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (19,22KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (20,33KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją sesji Rady Gminy Łubniany – na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (18,97KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawiadomieniem o przekazaniu sprawy do organu właściwego – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (19,11KB)

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

DOCXKI - zgoda na lokalizację zjazdu.docx (15,37KB)

DOCXKI - opinia o rewitalizacji.docx (15,37KB)

DOCXKI - oświadczenie o dostępie działki do drogi.docx (19,28KB)

DOCXKI - podział nieruchomości.docx (19,42KB)

DOCXKI - procedowanie MPZP.docx (15,46KB)

DOCXKI - przydział lokalu komunalnego.docx (19,35KB)

DOCXKI - wypis i wyrys z MPZP.docx (15,51KB)

DOCXKI - zajęcie pasa w związku z przebudową zjazdu.docx (19,41KB)

DOCXKI - zaświadczenie o przeznaczeniu działki w MPZP.docx (15,51KB)

DOCXKI - zaświadczenie o zgodności z MPZP.docx (15,48KB)

DOCXKI - zgoda wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu.docx (15,22KB)