Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc

                                                                             Łubniany, dnia 7 marca 2019 r.

RS.526.4.2019.AG                                                                                            

OGŁOSZENIE

                                                                              

Na podstawie Art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej Gminy Łubniany. Uwagi dotyczące oferty może składać każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w miejscach o których mowa wyżej, na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub e-mailem na adres: bądź osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, lok. 18.   

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak    

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany od dnia 07.03.2019 r. do dnia 14.03.2019 r.

PDF  Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc (177,06KB)

PDF  Oferta realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Młode Orły Luboszyce z Luboszyc (1,03MB)

PDF  Decyzja o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (232,21KB)