Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2019 r.

 • Zarządzenie Nr 209 z 2019 r.

  Z dnia 30 grudnia 2019 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 186/2019 Wójta Gminy Łubniany z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia planu przeprowadzenia służby przygotowawczej dla Inspektora ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 208 z 2019 r.

  Z dnia 23 grudnia 2019 r.

  W sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Dąbrówki Łubniańskiej

 • Zarządzenie Nr 207 z 2019 r.

  Z dnia 23 grudnia 2019 r.

  W sprawie przyznania kosztów pośrednich pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 206 z 2019 r.

  Z dnia 23 grudnia 2019 r.

  W w sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki - nauka gry na instrumentach

 • Zarządzenie Nr 204 z 2019 r.

  Z dnia 20 grudnia 2019 r.

  W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Biadaczu - działka nr 977/187 k.m. 1 obręb Biadacz, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny

 • Zarządzenie Nr 203 z 2019 r.

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W w sprawie przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 • Zarządzenie Nr 202 z 2019 r.

  Z dnia 18 grudnia 2019 r.

  W sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu pomocy społecznej na realizację zadań Gminy Łubniany w 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 197 z 2019 r.

  Z dnia 12 grudnia 2019 r.

  W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/19 Wójta Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 194 z 2019 r.

  Z dnia 4 grudnia 2019 r.

  W sprawie powołania komisji do zaopiniowania złożonych wniosków z pominięciem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 • Zarządzenie Nr 193 z 2019 r.

  Z dnia 2 grudnia 2019 r.

  W sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Łubniany

 • Zarządzenie Nr 191 z 2019 r.

  Z dnia 26 listopada 2019 r.

  W sprawie dodatku specjalnego do wynagrodzenia z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć instruktora muzyki - nauka gry na instrumentach

 • Zarządzenie Nr 190 z 2019 r.

  Z dnia 26 listopada 2019 r.

  W sprawie przyznania dodatków specjalnych pracownikom wykonującym zadania w ramach projektu pn. "Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w Gminie Łubniany" nr RPOP.08.01.00-16-0009/16/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020