Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXVI/195/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/194/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno-Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/193/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/192/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/191/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu mieszkańców Gminy Łubniany.

 • Uchwała Nr XXVI/190/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały w obronie prawdy godności i wolności człowieka

 • Uchwała Nr XXVI/189/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały Rady Gminy Łubniany w przedmiocie ochrony praw obywatelskich.

 • Uchwała Nr XXVI/188/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Luboszyckiej, Zbożowej oraz Polnej w Kępie

 • Uchwała Nr XXVI/187/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

   w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XXVI/186/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXVI/185/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

 • Uchwała Nr XXVI/184/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2026