Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXI/151/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Turawa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Turawa

 • Uchwała Nr XXI/150/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r.

  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w kadencji 2020-2024

 • Uchwała Nr XXI/149/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2019

 • Uchwała Nr XXI/148/20

  Z dnia 28 lipca 2020 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/130/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 • Uchwała Nr XX/147/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 • Uchwała Nr XX/146/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

 • Uchwała Nr XX/145/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

 • Uchwała Nr XX/144/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030

 • Uchwała Nr XX/143/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok 2020/2021

 • Uchwała Nr XX/142/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XX/141/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

 • Uchwała Nr XX/140/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.