Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXVII/201/21

  Z dnia 16 marca 2021 r.

  w sprawie zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021

 • Uchwała Nr XXVII/200/21

  Z dnia 16 marca 2021 r.

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2021

 • Uchwała Nr XXVII/199/21

  Z dnia 16 marca 2021 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2021 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXVII/198/21

  Z dnia 16 marca 2021 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego

 • Uchwała Nr XXVII/197/21

  Z dnia 16 marca 2021 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2026

 • Uchwała Nr XXVII/196/21

  Z dnia 16 marca 2021 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

 • Uchwała Nr XXVI/195/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/194/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno-Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/193/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/192/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXVI/191/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu mieszkańców Gminy Łubniany.

 • Uchwała Nr XXVI/190/21

  Z dnia 25 stycznia 2021 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały w obronie prawdy godności i wolności człowieka