Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr LVII/383/23

  Z dnia 13 września 2023 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/267/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łubniany, stanowiących jej własność.

 • Uchwała Nr LVII/382/23

  Z dnia 13 września 2023 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029

 • Uchwała Nr LVII/381/23

  Z dnia 13 września 2023 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

 • Uchwała Nr LVI/380/23

  Z dnia 13 lipca 2023 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023-2029.

   

 • Uchwała Nr LVI/379/23

  Z dnia 13 lipca 2023 r.

  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr LV/378/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 • Uchwała Nr LV/377/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

 • Uchwała Nr LV/375/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych  przez Gminę Łubniany.

 • Uchwała Nr LV/374/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2023- 2029

 • Uchwała Nr LV/373/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

 • Uchwała Nr LV/372/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.

 • Uchwała Nr LV/371/23

  Z dnia 26 czerwca 2023 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2022