Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr LI/354/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubniany.

 • Uchwała Nr LI/353/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok.

   

 • Uchwała Nr LI/352/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok.

   

 • Uchwała Nr LI/351/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok.

 • Uchwała Nr LI/350/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok.

 • Uchwała Nr LI/349/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Organizacyjno-Finansowej Rady Gminy Łubniany na 2023 rok.

 • Uchwała Nr LI/348/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie wprowadzenia zmian do Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany.

 • Uchwała Nr LI/347/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

 • Uchwała Nr LI/346/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

 • Uchwała Nr LI/345/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Łubniany"

 • Uchwała Nr LI/344/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

 • Uchwała Nr LI/343/23

  Z dnia 30 stycznia 2023 r.

  W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi