Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXIII/164/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobrzeń Wielki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Dobrzeń Wielki.

 • Uchwała Nr XXIII/163/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XXIII/162/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska funkcyjnego przy publicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu

 • Uchwała Nr XXIII/161/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Opolskiego na  lata   2014 – 2020 w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidacje wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowania ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej”

 • Uchwała Nr XXIII/160/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Łubniany oraz nadania jej Statutu

 • Uchwała Nr XXIII/159/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie uchylenia uchwały nr II/7/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 • Uchwała Nr XXIII/158/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

 • Uchwała Nr XXIII/157/20

  Z dnia 28 października 2020 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

 • Uchwała Nr XXII/156/20

  Z dnia 21 września 2020 r.

  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu ,, Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej"

 • Uchwała Nr XXII/155/20

  Z dnia 21 września 2020 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Luboszycach przy ul. Rolnej, działka nr 665/118 k.m. 6 obręb Luboszyce.

 • Uchwała Nr XXII/154/20

  Z dnia 21 września 2020 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

 • Uchwała Nr XXII/153/20

  Z dnia 21 września 2020 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.