Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXXIII/244/21

  Z dnia 28 września 2021 r.

  w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Jełowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XXXIII/243/21

  Z dnia 28 września 2021 r.

  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030”.

 • Uchwała Nr XXXIII/242/21

  Z dnia 28 września 2021 r.

  w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2015r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, okreslenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Uchwała Nr XXXIII/241/21

  Z dnia 28 września 2021 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

 • Uchwała Nr XXXII/240/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany

 • Uchwała Nr XXXII/239/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Zbigniewa Romanowskiego oraz Jarosława Krzyścina wraz z odpowiedzią na skargę

 • Uchwała Nr XXXII/238/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Łubniany a Województwem Opolskim porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łubniany wykonania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 na odc. Kup-Brynica w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej"

 • Uchwała Nr XXXII/237/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/152/02 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego

 • Uchwała Nr XXXII/236/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice

 • Uchwała Nr XXXII/235/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie powołania skarbnika gminy

 • Uchwała Nr XXXII/234/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie odwołania skarbnika gminy

 • Uchwała Nr XXXII/233/21

  Z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2029