Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XXXI/231/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/214/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r., zmieniającej Uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych, zmienionej Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 stycznia 2019 r.

 • Uchwała Nr XXXI/230/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Wiaty biesiadnej wraz z Kuchnią letnią w miejscowości Kolanowice

 • Uchwała Nr XXXI/229/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

 • Uchwała Nr XXXI/228/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

 • Uchwała Nr XXXI/227/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich  w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Łubniany

 • Uchwała Nr XXXI/226/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Łubniany"

 • Uchwała Nr XXXI/225/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 • Uchwała Nr XXXI/224/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

   w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 • Uchwała Nr XXXI/223/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2021 - 2029

 • Uchwała Nr XXXI/222/21

  Z dnia 14 lipca 2021 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

 • Uchwała Nr XXX/221/21

  Z dnia 17 czerwca 2021 r.

  w sprawie przyjęcia "Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Łubniany"

 • Uchwała Nr XXX/220/21

  Z dnia 17 czerwca 2021 r.

   w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubniany