Przejdź do treści strony WCAG

Budżet 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 r.


Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:


Budżet Gminy Łubniany na 2019 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Łubniany w dniu 18 grudnia 2018 r. 

  1. Uchwała budżetowa i zmiany budżetu uchwałą Rady Gminy Łubniany:
  1. Zmiany budżetu Zarządzeniem Wójta: