Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII sesja Rady Gminy Łubniany w kadencji 2014-2018 - 29.10.2018 r.

                                                                                         Łubniany, dnia 18 października 2018 r.

BORG/14-18

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

                                                                               ……………………………………

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję w dniu 29 października 2018 r. o godzinie 14.00 czterdzieste trzecie posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018.   

            Posiedzenie odbędzie się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnianach,
ul. Opolska 53
z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 9. Wolne wnioski.
 • Materiały dotyczące punktów  nr 4 i 5 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench