Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2002 - 2006

Uchwały Rady Gminy podjęte w IV - tej kadencji, tj 2002 - 2006r.

Nr I/1/02 z dnia 18.11.2002r. w sprawie wyboru przewodniczącego RG.DOCUchwała Nr I - 1- 02.doc (25,50KB)
Nr I/2/02 z dnia 18.11.2002r. w sprawie wyboru z-cy przewodniczącego RG.DOCUchwała Nr I-2-02.doc (25,00KB)
Nr I/3/02 z dnia 18.11.2002r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy DOCUchwała Nr I-3-02.doc (32,50KB)
Nr I/4/02 z dnia 18.11.2002r. w sprawie zmian w budżecie za 2002r. DOCUchwała Nr I-4-02.doc (4,00KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr I-4-02.doc (26,00KB)
Nr II/6/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie podatku od nieruchomości 2003r. DOCUchwała Nr II-6-02.doc (7,50KB)
Nr II/7/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie podatku od psów 2003r. DOCUchwała Nr II-7-02.doc (5,50KB)
Nr II/8/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie opłaty targowej na 2003r. DOCUchwała Nr II-8-02.doc (6,50KB)
Nr II/9/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie podatku od śr. transport. 2003r. UCHWAłA NR II-9-02Uchwała Nr II-9-02.Uchwała Nr II-9-02 (5,00KB) XLSZałącznik do uchw. Nr II-9-02.xls (11,88KB)
Nr II/11/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie ustalenia płacy Wójta DOCUchwała Nr II-11-02.doc (27,50KB)
Nr II/12/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie uchylenia uchwały o pożyczce DOCUchwała Nr II-12-02.doc (4,00KB)
Nr II/13/02 z dnia 09.12.2002r. w sprawie zmian w budżecie na 2002 r. DOCUchwała Nr II-13-02.doc (30,00KB) XLSZał.. do uchwały Nr II-13-02.xls (20,00KB)
Nr III/14/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin ,,Dolna Mała Panew" DOCUchwała Nr III-14-02.doc (26,00KB)
Nr III/15/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie ustalenia ceny wody na rok 2003 DOCUchwała Nr III-15-02.doc (33,50KB)
Nr III/16/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie programu profilaktyki alkoholowej na 2003r. DOCUchwała Nr III-16-02.doc (28,00KB)
Nr III/17/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie opinii o wystąpieniu ze Związku Gmin Śląska Opolskiego DOCUchwała Nr III-17-02.doc (25,50KB)
Nr III/18/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie opłat za przedszkole DOCUchwała Nr III-18-02.doc (27,00KB)
Nr III/19/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie zmiany budżetu na 2003r.DOCUchwała Nr III-19-02.doc (9,50KB)
Nr IV/20/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Kosowce " w Dąbrówce Łubniańskiej DOCUchwała Nr IV-20-03.doc (27,50KB)
Nr IV/21/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie wieloletniego programu mieszkaniowego DOCUchwała Nr IV - 21 - 03.doc (28,00KB)
Nr IV/22/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.
Nr IV/23/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za ścieki DOCUchwała Nr IV - 23 -03.doc (29,50KB)
Nr IV/24/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie likwidacji przedszkola w Kolanowicach DOCUchwała Nr IV-24-03.doc (27,00KB)
Nr IV/25/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego DOCUchwała Nr IV-25-03.doc (24,00KB)
Nr IV/26/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie przejęcia nieruchomości w Jełowej DOCUchwała Nr -IV-26-03.doc (28,50KB)
Nr IV/27/03 z dnia 17.02.2003r. w sprawie zbycia nieruchomości w Luboszycach DOCUchwała Nr IV - 27 - 03.doc (28,00KB)
Nr V/28/03 z dnia 23.04.2003r. w sprawie absolutorium za 2002r. DOCUchwała Nr V- 28 - 03.doc (25,50KB)
Nr V/29/03 z dnia 23.04.2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 
Nr V/30/03 z dnia 23.04.2003r. w sprawie Statutu Gminy DOCUchwała Nr-V-30-03.doc (188,50KB)
Nr V/31/03 z dnia 23.04.2003r. w sprawie zasady wynajmu lokali DOCUchwała Nr - V- 31-03.doc (28,50KB)
Nr V/32/03 z dnia 23.04.2003r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Śląska Opolskiego DOCUchwała Nr V-32-03.doc (26,00KB)
Nr VI/33/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r DOCUchwała Nr VI-33-03.doc (10,50KB)
Nr VI/34/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia i odprowadzania ścieków DOCUchwała Nr VI-34-03.doc (23,00KB)
Nr VI/35/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości w Luboszycach i Brynicy DOCUchwała Nr VI-35-03.doc (24,50KB)
Nr VI/36/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie zawarcia porozumienia TRIAS z Gminą Opole DOCUchwała Nr VI-36-03.doc (28,00KB)
Nr VI/37/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie likwidacji przedszkola w Kolanowicach DOCUchwała Nr VI-37-03.doc (24,00KB)
Nr VI/38/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmiany uchwały alkoholowej DOCUchwała Nr VI-38-03.doc (33,50KB)
Nr VI/39/03 z dnia 30.06.2003r. w sprawie statutu Gminy Łubniany, znajduje się w dziale - Akty prawne, pozycja - Statut gminy
Nr VII/40/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie wyboru ławników DOCUchwała Nr VII-40-03.doc (26,00KB)
Nr VII/41/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. WPSUchwała Nr VII-41-03.wps (14,85KB)
Nr VII/42/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie nadania nazwy ulic DOCUchwała Nr VII-42-03.doc (28,50KB)
Nr VII/43/03 z dnia 29.08.2003 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych DOCUchwała Nr VII-43-03.doc (32,50KB) DOCZałącznik do uchw. Nr VII-43-03.doc (44,50KB)
Nr VIII/44/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCUchwała NR VIII-44-03.doc (95,50KB)
Nr VIII/45/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCUchwała NR VIII-45-03.doc (89,00KB)
Nr VIII/46/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCUchwała NR VIII-46-03.doc (103,50KB)
Nr VIII/47/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCUchwała NR VIII-47-03.doc (90,50KB)
Nr VIII/48/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obszaru złoża kruszywa naturalnego we wsi Biadacz DOCUCHWAŁA Nr-VIII-48-03.doc (30,00KB)
Nr VIII/49/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie obszaru złoża kruszywa naturalnego we wsi Biadacz DOCUchwała Nr VIII-49-03.doc (27,50KB)
Nr VIII/50/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie nadania nazwy ulic DOCUchwała Nr VIII-50-03.doc (28,00KB)
Nr VIII/51/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Biadaczu i Brynicy DOCUchwała Nr VIII-51-03.doc (28,00KB)
Nr VIII/52/03 z dnia 06.10.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 r. DOCUchwała Nr VIII-52-03.doc (56,50KB)
Nr IX/53/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach DOCUchwała Nr IX 53 03.doc (24,50KB)
Nr IX/54/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2003 r. oraz zmiany Uchwały Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubniany na 2003 r. DOCUchwała Nr IX 54 03.doc (58,00KB) XLSŚrodki specjalne na 2003 r.xls (7,50KB)
Nr IX/55/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie określenia maksymalnych kwot dopłat oraz zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2003 DOCUchwała Nr IX 55 03.doc (28,00KB)
Nr IX/56/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku DOCUchwała Nr IX 56 03.doc (33,50KB)
Nr IX/57/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych DOCUchwała Nr IX 57 03.doc (27,50KB) XLSŚrodki transportowe - załacznik do uchwały.xls (14,89KB)
Nr IX/58/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/10/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie : wzoru informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz wzoru deklaracji na podatki : od nieruchomości, rolny i leśny DOCUchwała Nr IX 58 03.doc (31,00KB)
Nr IX/59/03 z dnia 28.11.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu Międzygminnego Związku ,,Trias Opolski" którego Gmina Łubniany jest członkiem DOCUchwała Nr IX 59 03.doc (24,00KB)
Nr X/60/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr X 60 03.doc (99,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 60 03.doc (162,00KB) DOCUchwała Nr X 60 03.doc (28,50KB)
Nr X/61/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr X 61 03.doc (69,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 61 03.doc (84,00KB) DOCUchwała Nr X 61 03.doc (28,50KB)
Nr X/62/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łubniany DOCUchwała Nr X 62 03.doc (24,00KB)
Nr X/63/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Łubniany na 2003 r. DOCUchwała Nr X 63 03.doc (34,50KB)
Nr X/64/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr IX/56/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku DOCUchwała Nr X 64 03.doc (28,00KB)
Nr X/65/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr X 65 03.doc (55,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Nr X 65 03.doc (56,50KB) DOCUchwała Nr X 65 03.doc (28,50KB)
Nr X/66/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę DOCUchwała Nr X 66 03.doc (33,50KB)
Nr X/67/03 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr X 67 03.doc (49,00KB) DOCUchwała Nr X 67 03.doc (28,50KB)
Nr XI/69/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr IV/16/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady DOCUchwała Nr XI 69 04.doc (5,00KB)
Nr XI/70/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów DOCUchwała Nr XI 70 04.doc (4,00KB)
Nr XI/71/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany DOCUchwała Nr XI 71 04.doc (25,00KB)
Nr XI/72/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie określenia maksymalnych kwot dopłat oraz zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004 DOCUchwała Nr XI 72 04.doc (27,50KB)
Nr XI/73/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do programu " ODNOWA WSI " w województwie opolskim DOCUchwała Nr XI 73 04.doc (22,50KB)
Nr XII/74/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubniany do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego DOCUchwała Nr XII 74 04.doc (4,50KB)
Nr XIII/75/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SP ZOZ w Łubnianach uchwalonych w dniu 30.12.2002 r. przez Radę Społeczną Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach DOCUchwała Nr XIII 75 04.doc (81,50KB)
Nr XIII/76/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2004 r. DOCUchwała Nr XIII 76 04.doc (8,00KB)
Nr XIII/77/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do określenia wysokości dodatku mieszkaniowego DOCUchwała Nr XIII 77 04.doc (22,00KB)
Nr XIII/78/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XIX/90/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XIII 78 04.doc (25,00KB)
Nr XIV/79/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Łubniany i udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu DOCUchwała Nr XIV 79 04.doc (21,50KB)
Nr XIV/80/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie opracowania programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami DOCUchwała Nr XIV 80 04.doc (22,50KB)
Nr XV/81/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  DOCZałącznik do uchw. Nr XV 81 04.doc (48,00KB) DOCUchwała Nr XV 81 04.doc (23,50KB)
Nr XV/82/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicDOCUchwała Nr XV 82 04.doc (25,50KB)
Nr XV/83/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie powołania specjalnej komisji ds. rozwoju lokalnego DOCUchwała Nr XV 83 04.doc (22,00KB)
Nr XV/84/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego DOCUchwała Nr XV 84 04.doc (30,50KB)
Nr XV/85/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XV 85 04.doc (52,50KB)
Nr XV/86/04 z dnia 28 czrewca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXIV/120/01 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w  placówkach oświatowych na terenie gminy Łubniany, oraz zasad zwalniania z tego obowiązku DOCUchwała Nr XV 86 04.doc (29,50KB)
Nr XV/87/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych DOCUchwała Nr XV 87 04.doc (25,00KB)
NrXV/88/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie odpadów na składowisku gminnym w Kępie DOCUchwała Nr XV 88 04.doc (22,50KB)
Nr XV/89/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXII/105/01 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego DOCUchwała Nr XV 89 04.doc (10,41KB)
Nr XV/90/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2004 r. DOCUchwała Nr XV 90 04.doc (23,82KB)
Nr XVI/91/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2004 r. DOCUchwała Nr XVI 91 04.doc (15,40KB)
Nr XVII/92/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulic DOCUchwała Nr XVII 92 04.doc (23,50KB)
Nr XVII/93/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedów, doradców zawodowych DOCUchwała Nr XVII 93 04.doc (22,50KB)
Nr XVII/94/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie sposobu podziału środków na nagrody dla nauczycieli, określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród DOCUchwała Nr XVII 94 04.doc (46,00KB)
Nr XVII/95/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia : ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gm. Łubniany" DOCUchwała Nr XVII 95 04.doc (26,00KB)
Nr XVII/96/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków DOCUchwała Nr XVII 96 04.doc (38,50KB)
Nr XVII/97/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej DOCUchwała Nr XVII 97 04.doc (23,50KB)
Nr XVII/98/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubniany do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego RTFUchwała Nr XVII 98 04.rtf (7,29KB)
Nr XVII/99/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku DOCUchwała Nr XVII 99 04.doc (33,00KB)
Nr XVII/100/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII 100 04.doc (75,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII 100 04.doc (88,00KB) DOCUchwała Nr XVII 100 04.doc (24,50KB)
Nr XVII/101/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII 101 04.doc (58,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII 101 04.doc (57,50KB) DOCUchwała Nr XVII 101 04.doc (23,50KB)
Nr XVII/102/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII 102 04.DOC (102,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII 102 04.doc (165,50KB) DOCUchwała Nr XVII 102 04.doc (27,00KB)
Nr XVII/103/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2004 r. DOCUchwała Nr XVII 103 04.doc (38,83KB)
Nr XVII/104/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XVII 104 04.doc (23,00KB)
Nr XVIII/106/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2004 r. DOCUchwała nr XVIII 106 04.doc (18,59KB)
Nr XVIII/107/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/99/04 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 listopada 2004 r.  w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku DOCUchwała Nr XVIII 107 04.doc (12,62KB)
Nr XVIII/108/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII 108 04.doc (31,50KB) DOCUchwała Nr XVIII 108 04.doc (23,50KB)
Nr XVIII/109/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie intencji podjęcia uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej DOCUchwała Nr XVIII 109 04.doc (6,23KB)
Nr XVIII/110/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych DOCUchwała Nr XVIII 110 04.doc (24,50KB)
Nr XIX/111/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubniany do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego RTFUchwała Nr XIX 111 05.rtf (7,42KB)
Nr XIX/112/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej RTFUchwała Nr XIX 112 05.rtf (8,69KB)
Nr XIX/113/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2005 r. DOCUchwała Nr XIX 113 05.doc (16,12KB)
Nr XIX/114/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzenie ścieków z punktu zlewnego w miejscowości Jełowa DOCUchwała Nr XIX 114 05.doc (30,00KB)
Nr XX/115/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX 115 05.doc (80,00KB) DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX 115 05.doc (96,50KB) DOCUchwała Nr XX 115 05.doc (51,50KB)
Nr XX/116/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2005 DOCUchwała Nr XX 116 05.doc (125,50KB)
Nr XX/117/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia nieczynnej linii kolejowej Opole - Namysłów, Nr 301 od Stacji Jełowa do granicy z gminą Murów w kierunku północnym DOCUchwała Nr XX 117 05.doc (27,00KB)
Nr XX/118/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulic DOCUchwała Nr XX 118 05.doc (24,00KB)
Nr XX/119/05 z dnia 21 marca 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany DOCUchwała Nr XX 119 05.doc (23,50KB)
Nr XX/120/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania DOCUchwała Nr XX 120 05.doc (24,50KB)
Nr XX/121/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/04 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubniany na 2005 r. XLSZałącznik do Uchwały Nr XX 121 05.xls (11,00KB) DOCUchwała Nr XX 121 05.doc (24,50KB)
Nr XXI/122/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Łubniany i udzielenie Wójtowi absolutorium z tego tytułu DOCUchwała Nr XXI 122 05.doc (25,50KB)
Nr XXI/123/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspóldziałanie z Powiatem Opolskim w zakresie budowy chodnika z jednostronnym poszerzeniem i odwodnieniem ul. Luboszyckiej w Kępie w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 relacji Opole - Łubniany  DOCUchwała Nr XXI 123 05.doc (27,00KB)
Nr XXI/124/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2005 r. DOCUchwała Nr XXI 124 05.doc (13,41KB)
Nr XXII/125/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2005 r.  XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII 125 05.xls (13,03KB) XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII 125 05.xls (10,00KB) DOCUchwała Nr XXII 125 05.doc (18,67KB)
Nr XXII/126/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania planu pt.: " Plan aglomeracji dla zlewni, oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym " DOCUchwała Nr XXII 126 05.doc (26,50KB)
Nr XXII/127/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania planu pt.: " Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji opolskiej "  DOCUchwa ła Nr XXII 127 05.doc (27,00KB)
Nr XXII/128/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XX/116/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczególowowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2005  DOCUchwała Nr XXII 128 05.doc (27,50KB)
Nr XXII/129/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XX/115/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXII 129 05.doc (25,00KB)
Nr XXII/130/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnego  DOCUchwała Nr XXII 130 05.doc (23,50KB)
Nr XXIII/131/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej DOCUchwała Nr XXIII 131 05.doc (27,00KB)
Nr XXIII/132/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2005 r. DOCUchwała Nr XXIII 132 05.doc (29,92KB)
Nr XXIII/133/05 z dnia 26 wześnia 2005 r. w sprawie wyrażenia woli co do przejęcia mieszkań położonych w miejscowości Jełowa od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa DOCUchwała Nr XXIII 133 05.doc (45,50KB)
Nr XXIII/134/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulic DOCUchwała Nr XXIII 134 05.doc (29,00KB)
Nr XXIII/135/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 DOCUchwała Nr XXIII 135 05.doc (54,50KB)
Nr XXIII/136/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami DOCUchwała Nr XXIII136 05.doc (25,50KB)
Nr XXIII/137/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska DOCUchwała Nr XXIII 137 05.doc (22,00KB)
Nr XXIII/138/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany w zakresie zmiany kierunków zagospodarowania obszaru złoża kruszywa naturalnego we wsi Kępa
Nr XXIII/139/05 z dnia 26 września 2005 r.  w sprawie pozbawienia niekórych dróg kategorii dróg gminnych DOCUchwała Nr XXIII 139 05.doc (72,00KB)
Nr XXIII/140/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łubniany na lata 2005-2006 i 2007-2013 DOCUchwała Nr XXIII 140 05.doc (27,00KB)  DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIII 140 05.doc (1,12MB)
Nr XXIV/141/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jełowa na lata 2005 - 2006 i 2007-2013 DOCUchwała Nr XXIV 141 05.doc (27,50KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIV 141 05.doc (306,00KB)
Nr XXIV/142/05 z dnia 23 listopada 2005 r.  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku  DOCUchwała Nr XXIV 142 05.doc (34,50KB)
Nr XXIV/143/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/57/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych  DOCUchwała Nr XXIV 143 05.doc (38,50KB)
Nr XXIV/144/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/04 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości DOCUchwała Nr XXIV 144 05.doc (27,00KB)  DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 144 05.doc (88,00KB)
Nr XXIV/145/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/101/04 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego DOCUchwała Nr XXIV 145 05.doc (26,50KB)DOCZałącznik Nr 1do Uchwały Nr XXIV 145 05.doc (59,50KB)
Nr XXIV/146/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/04 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnegoDOCUchwała Nr XXIV 146 05.doc (26,50KB)  DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIV 146 05.doc (167,50KB)
Nr XXIV/147/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Łubniany  DOCUchwała Nr XXIV 147 05.doc (37,50KB) 
Nr XXIV/148/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia związanego z inwestycją - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 461 ( ul. Dworcowa ) w Jełowej gmina Łubniany obejmującej budowę kanalizacji deszczowej DOCUchwała Nr XXIV 148 05.doc (25,00KB)
Nr XXIV/149/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2005 r. XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV 149 05.xls (10,50KB) DOCUchwała Nr XXIV 149 05.doc (48,58KB)  XLSZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV 149 05.xls (14,43KB)
Nr XXV/151/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.  XLSZał. Nr 12 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (10,50KB)XLSZał. Nr 11 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (23,50KB) XLSZał. Nr 10 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (20,23KB) XLSZał. Nr 9 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (27,00KB) XLSZał. Nr 8 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (10,51KB) XLSZał. Nr 7 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (10,50KB) XLSZał. Nr 6 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (17,41KB) XLSZał. Nr 5 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (23,93KB) XLSZał. Nr 4 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (10,50KB) XLSZał. Nr 3 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (10,50KB) XLSZał. Nr 2 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (40,03KB) XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXV 151 05.xls (23,33KB) DOCUchwała Nr XXV 151 05.doc (14,58KB) 
NrXXV/152/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej  kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników oraz uzgodnienia wartości jednego punktu DOCUchwała Nr XXV 152 05.doc (29,50KB)
Nr XXV/153/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r. DOCUchwała Nr XXV 153 05.doc (26,50KB)  DOCZał. do Uchwały Nr XXV 153 05.doc (72,00KB)
Nr XXV/154/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr VI/38/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXV 154 05.doc (28,00KB)
Nr XXV/155/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łubniany na lata 2005 - 2006 i 2007 - 2013 DOCUchwała Nr XXV 155 05.doc (27,50KB)
Nr XXV/156/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/112/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej    DOCUchwała Nr XXV 156 05.doc (8,90KB)
Nr XXVI/157/06 z dnia 20 luty 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/151/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2006 r. XLSZał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 157 06.xls (10,93KB) DOCUchwała Nr XXVI 157 06.doc (12,14KB) XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI 157 06.xls (16,33KB)
Nr XXVI/158/06 z dnia 20 luty 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczególowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, na rok 2006  DOCUchwała Nr XXVI 158 06.doc (119,00KB)
Nr XXVI/159/06 z dnia 20 luty 2006 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Dabrówce Łubniańskiej    DOCUchwała Nr XXVI 159 06.doc (28,50KB)
Nr XXVII/160/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXVII 160 06.doc (22,00KB)
Nr XXVII/161/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXV/151/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.  DOCUchwała Nr XXVII 161 06.doc (12,57KB)
Nr XXVII/162/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubniany do zaciągania zobowiązań wekslowych DOCUchwała Nr XXVII 162 06.doc (6,85KB)
Nr XXVII/163/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego  DOCUchwała Nr XXVII 163 06.doc (98,50KB)
Nr XXVII/164/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXVII 164 06.doc (32,00KB) 
Nr XXVII/165/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy ŁubnianyDOCUchwała Nr XXVII 165 06.doc (25,50KB)
Nr XXVII/166/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przredszkola w Dąbrówce Łubniańskiej   DOCUchwała Nr XXVII 166 06.doc (22,50KB)
Nr XXVII/167/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 r. DOCUchwała Nr XXVII 167 06.doc (26,00KB) DOCZałącznik do Uchwały Nr XXVII 167 06.doc (41,50KB)
Nr XXVIII/168/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXV/151/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.  DOCUchwała Nr XXVIII 168 06.doc (24,97KB)  XLSZałącznik do Uchwały Nr XXVIII 168 06.xls (11,63KB)
Nr XXVIII/169/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze pólrocze oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  DOCUchwała Nr XXVIII 169 06.doc (39,01KB)
Nr XXVIII/170/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Łubniany oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych  DOCUchwała Nr XXVIII 170 06.doc (28,75KB)
Nr XXVIII/171/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Łubniany na stałe obwody do głosowania  DOCUchwaŁa Nr XXVIII 171 06[1].doc (25,50KB)
Nr XXVIII/172/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Łubniany  DOCUchwała Nr XXVIII 172 06.doc (37,00KB)
Nr XXVIII/173/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łubniany   DOCUchwała Nr XXVIII 173 06.doc (29,50KB)
Nr XXVIII/174/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzówi Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 programów operacyjnych   DOCUchwała Nr XXVIII 174 06.doc (31,00KB)
Nr XXVIII/175/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy  środków z Regionalnego Programu Operacynego Województwa Opolskiego    DOCUchwała Nr XXVIII 175 06.doc (32,50KB)
Nr XXVIII/176/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego DOCUchwała Nr XXVIII 176 06.doc (31,50KB)
Nr XXVIII/177/06 z dnia 26.06.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  DOCUchwała Nr XXVIII 177 06.doc (28,00KB)
Nr XXVIII/178/06 z dnia 26.06.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOCUchwała Nr XXVIII 178 06.doc (111,50KB)
Nr XXVIII/179/06 z dnia 26.06.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXVIII 179 06.doc (28,00KB)
Nr XXVIII/180/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXVIII 180 06.doc (143,00KB) 
Nr XXVIII/181/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/112/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnęcia pożyczki długoterminowej  
Nr XXIX/182/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości ozn. nr 686/5 km 7 obręb Jełowa stanowiącej własność Gminy Łubniany, na nieruchomość ozn. nr 684/4 km 7 obręb Jełowa stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Jełowej DOCUchwała Nr XXIX 182 06.doc (28,00KB)
Nr XXIX/183/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Łubniany  DOCUchwała Nr XXIX 183 06.doc (30,50KB)
Nr XXIX/184/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  DOCZałączniki N r 2 i Nr 3 do Uchwały Nr XXIX 184 06.doc (32,00KB) RTFUchwała Nr XXIX 184 06.rtf (95,31KB)
Nr XXIX/185/06 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym  DOCUchwała Nr XXIX 185 06.doc (27,00KB)
Nr XXX/186/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXV/151/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.  XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX 186 06.xls (10,79KB)  XLSZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX 186 06.xls (11,31KB) DOCUchwała Nr XXX 186 06.doc (14,31KB)
Nr XXX/187/06 z dnia 25 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubniany do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego DOCUchwała Nr XXX 187 06.doc (7,94KB)
Nr XXX/188/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 DOCUchwała Nr XXX 188 06.doc (58,00KB)
Nr XXX/189/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany w roli partnera do przedsięwzięcia mającego na celu wdrożenie podejścia Leader    DOCUchwała Nr XXX 189 06.doc (27,50KB)
Nr XXX/190/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy   DOCUchwała Nr XXX 190 06.doc (28,00KB)
Nr XXXI/191/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubniany na 2006 r. oraz zmiany Uchwały Nr XXV/151/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2006 r.  DOCUchwała Nr XXXI 191 06.doc (32,21KB)  XLSZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI 191 06.xls (21,46KB) XLSZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 191 06.xls (11,61KB)
Nr XXXI/192/06 z dnia 23 października 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego gminy Łubniany DOCUchwała Nr XXXI 192 06.doc (31,00KB)
Nr XXXI/193/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Łubniany    DOCUchwała XXXI 193 06.doc (36,00KB)