Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy w kadencji 1998 - 2002

Nr I/1/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr I 1 98.pdf (150,88KB) 
Nr I/2/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr I 2 98.pdf (146,90KB)
Nr I/3/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Łubniany PDFUchwała Nr I 3 98.pdf (129,00KB)
Nr I/4/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru zastępcy Wójta Gminy PDFUchwała Nr I 4 98.pdf (115,81KB)
Nr I/5/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 października 1998 r. w sprawie wyboru Zarządu Gminy  PDFUchwała Nr I 5 98.pdf (168,54KB)
Nr I/6/98 Rady Gminy w Łubnianach w sprawie powołania komisji stałych PDFUchwała Nr I 6 98.pdf (271,16KB)
Nr I/7/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 czerwca 1998 r. o zaciągnięciu pożyczki PDFUchwała Nr I 7 98.pdf (168,05KB)
Nr I/8/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r. PDFUchwała Nr I 8 98.pdf (298,11KB)
Nr II/9/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie wyzanczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin p.n. "Dolna Mała Panew" PDFUchwała Nr II 9 98.pdf (168,96KB)
Nr II/10/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany"  PDFUchwała Nr II 10 98.pdf (199,99KB)
Nr II/11/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r.  
PDFUchwała Nr II 11 98.pdf (305,66KB)
Nr II/12/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach  PDFUchwała Nr II 12 98.pdf (416,36KB)
Nr II/13/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 1999 r.  PDFUchwała Nr II 13 98.pdf (618,59KB)
Nr III/14/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1998 r.  PDFUchwała Nr III 14 98.pdf (327,45KB)
Nr III/15/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999  PDFUchwała Nr III 15 98.pdf (604,02KB)
Nr IV/16/98 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady PDFUchwała Nr IV 16 99.pdf (292,91KB)
Nr IV/17/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów PDFUchwała Nr IV 17 99.pdf (191,18KB)
Nr IV/18/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr IV 18 99.pdf (302,31KB)
Nr IV/19/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nierruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
PDFUchwała Nr IV 19 99.pdf (169,29KB)
Nr V/20/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Biadaczu PDFUchwała Nr V 20 99.pdf (185,35KB)
Nr V/21/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Bosko w Luboszycach PDFUchwała Nr V 21 99.pdf (172,73KB)
Nr V/22/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznej Szkoły im. Powstańców Śl. w Łubnianach PDFUchwała Nr V 22 99.pdf (166,10KB)
Nr V/23/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Łubniańskiej PDFUchwała Nr V 23 99.pdf (158,64KB)
Nr V/24/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kępie PDFUchwała Nr V 24 99.pdf (151,93KB)
Nr V/25/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Trzecioka w Biadaczu  PDFUchwała Nr V 25 99.pdf (179,69KB)
Nr V/26/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1999 r.
PDFUchwała Nr V 26 99.pdf (351,36KB)  PDFZał. Nr 1 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (289,31KB) PDFZał. Nr 2 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (633,27KB) PDFZał. Nr 3 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (82,37KB)  PDFZał. Nr 4 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (106,91KB)  PDFZał. Nr 5 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (207,56KB)  PDFZał. Nr 6 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (113,33KB)  PDFZał. Nr 7 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (129,97KB)  PDFZał. Nr 8 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (109,73KB)  PDFZał. Nr 9 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (161,17KB)  PDFZał. Nr 10 do Uchwały Nr V 26 99.pdf (148,67KB)
Nr V/27/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla pracowników mianowanych  PDFUchwała Nr V 27 99.pdf (148,88KB) 
Nr V/28/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Łubniany i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr v 28 99.pdf (123,61KB)
Nr VI/29/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łubniany  PDFUchwała Nr VI 29 99.pdf (275,73KB)
Nr VI/30/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego objęcia obwodem Gimnazjum w Kup gmina Dobrzeń Wielki, młodzieży klas gimnazjalnych z obwodu Szkoły podstawowej w Brynicy gmina Łubniany PDFUchwała Nr VI 30 99.pdf (262,04KB)
Nr VI/31/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Gimnazjum w Biadaczu PDFUchwała Nr VI 31 99.pdf (2,11MB)
Nr VI/32/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz znakowania zwierząt PDFUchwała Nr VI 32 99.pdf (198,43KB)
Nr VI/33/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. PDFUchwała Nr VI 33 99.pdf (172,79KB)
Nr VI/34/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za użytek ekologiczny stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnego PDFUchwała Nr VI 34 99.pdf (195,73KB)
Nr VII/35/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego PDFUchwała Nr VII 35 99.pdf (148,44KB)
Nr VII/36/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany obwodów głosowania PDFUchwała Nr VII 36 99.pdf (144,94KB)
Nr VII/37/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 1999 r. z dnia 30 czerwca 1999 r.  w sprawie zmian składu osobowego komisji rewizyjnej PDFUchwała Nr VII 37 99.pdf (165,27KB)
Nr VII/38/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r.  PDFUchwała Nr VII 38 99.pdf (249,40KB)
Nr VII/39/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu gminy za I półrocze PDFUchwała Nr VII 39 99.pdf (260,10KB)
Nr VII/40/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej PDFUchwała Nr VII 40 99.pdf (515,27KB)
Nr VIII/41/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 21 września 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr VIII 41 99.pdf (1,28MB)
Nr VIII/42/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 21 września 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr VIII 42 99.pdf (1,65MB)
Nr VIII/43/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 21 września 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr VIII 43 99.pdf (1,51MB)
Nr VIII/44/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 września 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Łubnianach  PDFUchwała Nr VIII 44 99.pdf (193,44KB)
Nr VIII/45/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 września 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach  PDFUchwała Nr VIII 45 99.pdf (174,42KB)
Nr VIII/46/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 września 1999 r. w sprawie wyboru ławnikówPDFUchwała Nr VIII 46 99.pdf (146,55KB)
Nr VIII/47/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. PDFUchwała Nr VIII 47 99.pdf (307,94KB)
Nr VIII/48/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 21 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy PDFUchwała Nr VIII 48 99.pdf (498,09KB)
Nr VIII/49/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 5 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach
Nr IX/49/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 5 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach  PDFUchwała Nr IX 49 99.pdf (952,22KB)
Nr IX/50/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 5 października 1999r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach PDFUchwała Nr IX 50 99.pdf (423,39KB)
Nr IX/51/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 5 października 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. PDFUchwała Nr IX 51 99.pdf (156,94KB)
Nr X/52/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. PDFUchwała Nr X 52 99.pdf (345,77KB)
Nr X/53/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych PDFUchwałaNr X 53 99.pdf (181,73KB)
Nr XI/54/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XI 54 99.pdf (184,82KB)
Nr XI/55/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r.  w sprawie zmian budżetu budżetu gminy na 1999 r. PDFUchwała Nr XI 55 99.pdf (211,33KB)
Nr XI/56/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej  PDFUchwała Nr XI 56 99.pdf (542,18KB)
Nr XI/57/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
PDFUchwała Nr XI 57 99.pdf (2,85MB)
Nr XI/58/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych PDFUchwała Nr XI 58 99.pdf (266,68KB)
Nr XI/59/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie opłat za wodę  PDFUchwała Nr XI 59 99.pdf (160,00KB)
Nr XI/60/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych 

PDFUchwała Nr XI 60 99.pdf (187,62KB) 
Nr XII/61/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XII 61 99.pdf (1,82MB)
Nr XII/62/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  PDFUchwała Nr XII 62 99.pdf (2,72MB)
Nr XII/63/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 1999 r. PDFUchwała Nr XII 63 99.pdf (233,56KB) 
Nr XII/64/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2000 r.  PDFUchwała Nr XII 64 99.pdf (594,23KB)
Nr XII/65/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000 r. PDFUchwała Nr XII 65 12.pdf (450,63KB) PDFZałącznik nr 1.pdf (435,20KB) PDFZałącznik Nr 2.pdf (769,22KB)  PDFZałącznik Nr 3.pdf (98,25KB) PDFZałącznik Nr 4.pdf (172,83KB)   PDFZałącznik nr 5.pdf (376,91KB)  PDFZałącznik Nr 6.pdf (165,29KB)  PDFZałącznik Nr 7.pdf (178,37KB)  PDFZałącznik Nr 8.pdf (175,12KB)  PDFZałącznik Nr 9.pdf (274,04KB)  PDFZałącznik Nr 10.pdf (173,81KB)
Nr XII/66/99 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2000 PDFUchwała Nr XII 66 99.pdf (659,18KB)
Nr XIII/67/2000 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie  ochrony wód podziemnych zbiornika Opole - Zawadzkie PDFUchwała Nr XIII 67 2000.pdf (146,72KB)
Nr XIII/68/2000 Rady Gminy Łubniany w sprawie nadania nazwy PDFUchwała Nr XIII 68 2000.pdf (544,80KB)
Nr XIII/69/00 Rady Gminy Łubniany z 9 marca 2000 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowych PDFUchwała Nr XIII 69 00.pdf (227,75KB)
Nr XIII/70/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 r.
PDFUchwała Nr XIII 70 00.pdf (220,87KB)
Nr XIII/71/00 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XIII 71 00.pdf (369,31KB)
Nr XIII/72/00 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Biadaczu  PDFUchwała Nr XIII 72 00.pdf (151,38KB)
Nr XIII/73/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do Stowarzyszenia Telewizji Regionalnej Śląska Opolskiego PDFUchwała Nr XIII 73 00.pdf (164,50KB)
Nr XIII/74/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "Dolna Mała Panew" w Turawie  PDFUchwała Nr XIII 74 00.pdf (131,80KB)
Nr XIV/75/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Łubniany i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu PDFUchwała Nr XIV 75 00.pdf (147,00KB)
Nr XIV/76/2000 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 r. PDFUchwała Nr XIV 76 2000.pdf (136,57KB)
Nr XIV/77/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do Miedzygminnego Związku Celowego "Trias Opolski", oraz przyjęcie jego statutu PDFUchwała Nr XIV 77 2000.pdf (1,17MB)
Nr XV/78/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego o nazwie "TRIAS OPOLSKI" PDFUchwała Nr XV 78 00.pdf (1,08MB)
Nr XV/79/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 r.
PDFUchwała Nr XV 79 00.pdf (247,57KB)
Nr XV/80/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska na temat finansowania oświaty PDFUchwała Nr XV 80 00.pdf (321,52KB)
Nr XVI/81/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Łubniany dodatków do wynagrodzeń PDFUchwała Nr XVI 81 00.pdf (1,42MB)
Nr XVI/82/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnianach PDFUchwała Nr XVI 82 00.pdf (381,08KB)
Nr XVI/83/00 Rady Gminy Łubnianyz dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu na 2000 r.
PDFUchwała Nr XVI 83 00.pdf (249,27KB)
Nr XVI/84/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych stanowiących dochody gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa PDFUchwała Nr XVI 84 00.pdf (476,09KB)
Nr XVI/85/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego o nazwie "Trias Opolski" PDFUchwała Nr XVI 85 00.pdf (1,43MB)
Nr XVII/86/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania dotacji z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie na dofinansowanie inwestycji budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Biadaczu PDFUchwała Nr XVII 86 00.pdf (161,70KB)
Nr XVII/87/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 września 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 r.  PDFUchwała Nr XVII 87 00.pdf (187,05KB)
Nr XVIII/88/00 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XVIII 88 00.pdf (2,50MB)
Nr XVIII/89/00 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany   PDFUchwała Nr XVIII 89 00.pdf (2,49MB)
Nr XVIII/90/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 grudnia w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 r. 
PDFUchwała Nr XVIII 90 00.pdf (302,10KB)
Nr XVIII/91/00 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie opłat za wodę PDFUchwała Nr XVIII 91 00.pdf (194,28KB)
Nr XIX/92/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2001 PDFUchwała Nr XIX 92 00.pdf (447,49KB)
Nr XIX/93/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2001 r. PDFUchwała Nr XIX 93 00.pdf (619,98KB)
Nr XIX/94/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie obniżenia śreniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego PDFUchwała Nr XIX 94 00.pdf (144,96KB)
Nr XIX/95/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r.  PDFUchwała Nr XIX 95 00.pdf (435,46KB)    PDFZałącznik nr 1.pdf (657,57KB)  PDFZałącznik nr 2.pdf (814,30KB)  PDFZałącznik nr 3.pdf (93,15KB)  PDFZałącznik nr 4.pdf (331,52KB)  PDFZałącznik nr 5.pdf (153,00KB) PDFZałącznik nr 6.pdf (191,17KB)  PDFZałącznik nr 7.pdf (179,96KB)  PDFZałącznik nr 8.pdf (155,75KB)  PDFZałącznik nr 9.pdf (322,33KB)
Nr XIX/96/00 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2000 r.  PDFUchwała Nr XIX 96 00.pdf (306,54KB) 
Nr XX/97/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Wojewódzkiemu Specjalistycznemu ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu 
PDFUchwała Nr XX 97 01.pdf (224,27KB)
Nr XX/98/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r.  PDFUchwała Nr XX 98 01.pdf (412,99KB)
Nr XX/99/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 luty 2001 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Śląska Opolskiego PDFUchwała Nr XX 99 01.pdf (185,29KB)
Nr XXI/100/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Łubniany i udzielenia absolutorium z tego tytułu PDFUchwała Nr XXI 100 01.pdf (178,08KB)
Nr XXI/101/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r. PDFUchwała Nr XXI 101 01.pdf (370,59KB)
Nr XXI/102/2001 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości na terenie Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXI 102 2001.pdf (169,34KB)
Nr XXI/103/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola PDFUchwała Nr XXI 103 01.pdf (482,25KB)
Nr XXI/104/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnianach i powołania komisji konkursowej PDFUchwała Nr XXI 104 01.pdf (189,52KB)
Nr XXII/105/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
PDFUchwała Nr XXII 105 01.pdf (554,32KB)
Nr XXII/106/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej PDFUchwała Nr XXII 106 01.pdf (203,80KB)
Nr XXII/107/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r. PDFUchwała Nr XXII 107 01.pdf (617,65KB)
Nr XXII/108/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie rozłożenia na raty jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości sprzedanych działek PDFUchwała Nr XXII 108 01.pdf (173,03KB)
Nr XXIII/109/01 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 sierpnia 2001 r. o uwzględnieniu zarzutów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany we wsiach: Kępa, Brynica, Jełowa, Kolanowice i Masów
Nr XXIII/110/01 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIII 110 01.pdf (2,48MB)
Nr XXIII/111/01 Rady Gminy w Łubnianach w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany  PDFUchwała Nr XXIII 111 01.pdf (2,51MB)
Nr XXIII/112/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r. PDFUchwała Nr XXIII 112 01.pdf (484,49KB)
Nr XXIII/113/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych PDFUchwała Nr XXIII 113 01.pdf (273,08KB)
Nr XXIII/114/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy ŁubnianyPDFUchwała Nr XXIII 114 01.pdf (461,77KB)
Nr XXIII/115/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie rozwiązania dotychczasowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFUchwała Nr XXIII 115 01.pdf (166,26KB)
Nr XXIV/116/01 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 22 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 116 01.pdf (2,64MB)
Nr XXIV/117/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r. PDFUchwała Nr XXIV 117 01.pdf (460,18KB)
Nr XXIV/118/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych PDFUchwała Nr XXIV 118 01.pdf (270,42KB)
Nr XXIV/119/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 października 2001 r. w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Jełowa  PDFUchwała Nr XXIV 119 01.pdf (132,65KB)
Nr XXIV/120/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 października 2001 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych na terenie gminy Łubniany, oraz zasad zwalniania z tego obowiązku  PDFUchwała Nr XXIV 120 01.pdf (288,02KB)
Nr XXIV/121/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 października 2001 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla niektórych nauczycieli oraz norm zatrudniania nauczycieli bibliotek szkolnych na terenie gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIV 121 01.pdf (287,87KB)
Nr XXV/122/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych psów i kotów z terenu gminy Łubniany  PDFUchwała Nr XXV 122 01.pdf (231,25KB)
Nr XXV/123/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego PDFUchwała Nr XXV 123 01.pdf (169,95KB)
Nr XXV/124/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie opłat za wodę PDFUchwała Nr XXV 124 01.pdf (202,99KB)
Nr XXV/125/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała Nr XXV 125 01.pdf (956,11KB)
Nr XXV/126/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wysokości stawek podtaku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2002 PDFUchwała Nr XXV 126 01.pdf (375,55KB)
Nr XXV/127/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie:  podatku od posiadania psów PDFUchwała Nr XXV 127 01.pdf (339,21KB)
Nr XXV/128/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie: opłaty administracyjnej PDFUchwała Nr XXV 128 01.pdf (232,11KB)
Nr XXV/129/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej PDFUchwała Nr XXV 129 01.pdf (233,59KB)
Nr XXV/130/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr XXV 130 01.pdf (204,21KB)
Nr XXV/131/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego PDFUchwała Nr XXV 131 01.pdf (155,11KB)
Nr XXV/132/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie przyznania Przewodniczącemu Zarządu dodatku specjalnego  PDFUchwała Nr XXV 132 01.pdf (184,15KB)
Nr XXVI/133/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2001 r.  PDFUchwała Nr XXVI 133 01.pdf (646,58KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (645,77KB) PDFZałacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (1,12MB) PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (170,46KB) PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (624,13KB) PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (624,13KB) PDFZałącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (222,95KB) PDFZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (183,62KB) PDFZałącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (218,79KB) PDFZałącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (201,19KB) PDFZałącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (380,19KB)
PDFZałącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (395,71KB) PDFZałącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI 133 01.pdf (223,94KB)
Nr XXVI/134/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2001 r.  PDFUchwała Nr XXVI 134 01.pdf (204,39KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 134 01.pdf (709,20KB)
Nr XXVI/135/01 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002 PDFUchwała Nr XXVI 135 01.pdf (230,22KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 135 01.pdf (432,79KB)
Nr XXVI/136/01 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Łubniany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjatkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów PDFUchwała Nr XXVI 136 01.pdf (429,39KB)
Nr XXVI/137/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulic PDFUchwała Nr XXVI 137 01.pdf (187,29KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI 137 01.pdf (349,18KB)
Nr XXVI/138/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy PDFUchwała Nr XXVI 138 01.pdf (161,60KB)
Nr XXVI/139/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy
PDFUchwała Nr XXVI 139 01.pdf (165,31KB)
Nr XXVI/140/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w zarządzie PDFUchwała Nr XXVI 140 01.pdf (170,98KB)
Nr XXVI/141/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy PDFUchwała Nr XXVI 141 01.pdf (172,51KB)
Nr XXVI/142/01 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Gminy PDFUchwała Nr XXVI 142 01.pdf (165,11KB)
Nr XXVII/143/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. PDFUchwała Nr XXVII 143 02.pdf (190,60KB)
Nr XXVII/144/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXV/125/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. PDFUchwała Nr XXVII 144 02.pdf (383,03KB)
Nr XXVII/145/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 luty 2002 r. w sprawie opłat za odprowadzanie ścieków.
PDFUchwała Nr XXVII 145 02.pdf (190,16KB)
Nr XXVII/146/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 luty 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulic PDFUchwała Nr XXVII 146 02.pdf (855,79KB)
Nr XXVII/147/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata PDFUchwała Nr XXVII 147 02.pdf (198,02KB)
Nr XXVII/148/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 luty 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego PDFUchwała Nr XXVII 148 02.pdf (154,33KB)
Nr XXVII/149/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 luty 2002 r. w sprawie ustalenia wskaźników wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVII 149 02.pdf (192,96KB)
Nr XXVII/150/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXV/129/01 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej PDFUchwała Nr XXVII 150 02.pdf (218,80KB)
Nr XXVIII/151/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXVIII 151 02.pdf (546,30KB)
Nr XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego PDFUchwała Nr XXVIII 152 02.pdf (192,12KB)
Nr XXVIII/153/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Łubniany i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu PDFUchwała Nr XXVIII 153 02.pdf (164,97KB)
Nr XXVIII/154/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach PDFUchwała Nr XXVIII 154 02.pdf (164,35KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVIII 154 02.pdf (2,41MB) PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII 154 02.pdf (402,05KB)   PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII 154 02.pdf (298,22KB)PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII 154 02.pdf (389,00KB) PDFZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII 154 02.pdf (344,66KB)

Nr XXIX/155/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 czercwa 2002 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia wspólnego okręgu wyborczego PDFUchwała Nr XXIX 155 02.pdf (169,54KB)
Nr XXIX/156/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 czercwa 2002 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXIX 156 02.pdf (196,07KB) PDFZałącznik do Uchwały XXIX 156 02.pdf (168,03KB)

Nr XXIX/157/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. PDFUchwała Nr XXIX 157 02.pdf (603,69KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXIX 157 02.pdf (483,30KB)
Nr XXIX/158/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Łubnianach PDFUchwała Nr XXIX 158 02.pdf (198,38KB)
Nr XXX/159/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania PDFUchwała Nr XXX 159 02.pdf (201,81KB)
Nr XXX/160/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości PDFUchwała Nr XXX 160 02.pdf (214,16KB)
Nr XXX/161/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej PDFUchwała Nr XXX 161 02.pdf (189,61KB)
Nr XXX/162/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr 14/92 z dnia 16 listopada 1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako udziałowca w Spółce Wydawniczej "SILESIAPRESS" w Opolu PDFUchwała Nr XXX 162 02.pdf (176,41KB)
Nr XXX/163/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. PDFUchwała Nr XXX 163 02.pdf (181,98KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXX 163 02.pdf (352,79KB)
Nr XXX/164/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o zaliczenie gminy Łubniany do II okręgu podatkowego PDFUchwała Nr XXX 164 02.pdf (216,00KB)
Nr XXX/165/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnegoPDFUchwała Nr XXX 165 02.pdf (173,56KB)
Nr XXX/166/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia maksymalnych kwot dopłat oraz zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczeycieli na rok 2002 PDFUchwała Nr XXX 166 02.pdf (266,91KB)
Nr XXX/167/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zawarcia porozumienia między gminnego związanego z inwestycjami - budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Turawa i Gminy Łubniany PDFUchwała Nr XXX 167 02.pdf (189,82KB)
Nr XXX/168/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany Nr XXV/129/01 z dnia 30 listopada 2001 r. ustalającą stawki opłaty targowej PDFUchwała Nr XXX 168 02.pdf (199,04KB)
 Nr XXXI/169/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody PDFUchwała Nr XXXI 169 02.pdf (199,07KB)
Nr XXXI/170/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 7 października 2002 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego nauczycieli PDFUchwała Nr XXXI 170 02.pdf (230,62KB)
Nr XXXI/171/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2002 r. PDFUchwała Nr XXXI 171 02.pdf (183,94KB) PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXI 171 02.pdf (358,86KB)
Nr XXXI/172/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych PDFUchwała Nr XXXI 172 02.pdf (190,29KB) PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI 172 02.pdf (192,07KB)

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: od 29.10.1998 r.