Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica”

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 620125-N-2018 z dnia 26.09.2018r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 620125-N-2018 z dn. 26.09.2018r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1A - Przedmiar robót (drogowa) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1B - Przedmiar robót (sanitarna) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1C1 - Przedmiar robót (elektryczna I) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1C2 - Przedmiar robót (elektryczna II) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1D - Przedmiar robót (telekomunikacyjna) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1E - Specyfikacja techniczna (drogowa) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1F1 - Specyfikacja techniczna (sanitarna I) 0 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1F2 - Specyfikacja techniczna (sanitarna II) 0 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1G - Specyfikacja techniczna (elektryczna) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

PDFZałącznik nr 1H - Specyfikacja techniczna (telekomunikacja) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.pdf

ZIPZałącznik nr 1I - Dokumentacja techniczna (drogowa) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 1J - Dokumentacja techniczna (sanitarna) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 1K - Dokumentacja techniczna (elektryczna) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 1L - Dokumentacja techniczna (telekomunikacja) - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.zip

ZIPZałącznik nr 1Ł - Dokumentacja techniczna - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Brynica.zip

PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.pdf

DOCXZałącznik nr 3 - Wzór formularza oferty - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 5 - Wzor oświadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 6 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 7 - Wzór wykazu robot budowlanych - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.docx

DOCXZałącznik nr 8 - Wzór wykazu osób - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi woj. nr 461 w m. Brynica.docx

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo ZP.271.4.A.2018 Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacje podane podczas otwarcia ofert ZP.271.4.2018 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo ZP.271.4.D.2018 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 500278515-N-2018 z dn. 21.11.2018r..pdf